Maatregelen coronapreventie bij Amaliazorg

Er is volop aandacht voor het coronavirus (Covid-19) en voor maatregelen om de kans op eventuele besmettingen te verkleinen. Ook binnen Amaliazorg zijn we volop bezig met preventieve maatregelen, vooral omdat wij met kwetsbare ouderen werken. Hieronder kunt u een update vinden. Helaas horen hier ook ontzettend moeilijke en ingrijpende beslissingen bij. We hopen uw begrip hiervoor:

Versoepeling bezoekmogelijkheden

 • Vanaf dinsdag 2 juni mag elke bewoner weer een vaste bezoeker per week ontvangen. Meer informatie daarover kunt u lezen op de pagina www.amaliazorg.nl/bezoek.
 • Voor andere familieleden blijven de bezoekmogelijkheden op afstand bestaan. Ook deze kunt u boeken via www.amaliazorg.nl/bezoek
 • Afspraken of uitstapjes buiten de deur zijn helaas op dit moment niet mogelijk voor bewoners. Ook niet voor bewoners van het verzorgingshuis, tenzij het strikt noodzakelijk is.

Hoe contact houden?

 • Via Familienet houden we u op de hoogte (als u daarop nog niet aangesloten bent, dan graag even contact opnemen via vragen@amaliazorg.nl, dan kunnen we uw toegang regelen). Is er al iemand van uw familie aangesloten, dan kan hij of zij u toevoegen.
 • Het is ook fijn als u iets van uzelf laat horen! U kunt bellen, videoboodschappen opnemen, kaartjes of tekeningen sturen of foto's van vroeger doorsturen. We willen u vragen om dit bij voorkeur digitaal te doen, post die bij ons binnenkomt laten we 24 uur liggen voordat we deze verspreiden (vanwege coronapreventie). 
 • Beeldbellen met uw naaste: We hebben op alle woongroepen Skype beschikbaar gemaakt zodat u kunt beeldbellen met uw naaste. Zo kunt u niet alleen zijn of haar stem horen, maar hem of haar ook zien. Alle eerste contactpersonen hebben gegevens gekregen om contact te maken evenals een handleiding om Skype te installeren.
 • Mocht uw naaste gezondheidsproblemen krijgen, dan stellen we u daar uiteraard van op de hoogte. In overleg met de specialist ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist is bezoek dan op een gegeven moment wellicht wel mogelijk. Hoe we dat precies inrichten, overleggen we op dat moment.
 • De eerste contactpersonen informeren we regelmatig via telefoon, mail of post. 
 • Op elke locatie is een veilige bezoekmogelijkheid gerealiseerd. Hier zijn bezoekregels aan verbonden. De eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. Hebt u hier vragen over? Dan kunt u mailen naar communicatie@amaliazorg.nl

Praktische zaken

 • Spullen afgeven: U kunt spullen voor de bewoner (geen lekkernijen, zie hieronder) afgegeven bij de receptie / gastvrouw. Wij zorgen dat het bij de bewoner komt.
 • Lekkernijen: Voor alles wat van hand tot hand gaat geldt dat we nu extra aan de hygiëne moeten denken. Dit geldt ook voor lekkernijen die bezorgd worden. Hoe lief dit ook bedoeld is: we willen u vragen om ook dit niet te doen. Wij zorgen ervoor dat de bewoners en medewerkers niets te kort komen. Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie. Mocht u toch iets lekkers willen geven, dan kunt u dit via de afdeling bestellen. Zij bestellen het dan bij onze vaste leverancier waarbij we zeker weten dat transport en bewaren van de lekkernijen volgens de richtlijnen gaat. We nemen deze maatregel vanwege voedselveiligheid en HACCP. 
 • Was: Voor het zelf verzorgen van de was rekenen wij tijdelijk handelingskosten, omdat onze medewerkers er extra werk mee hebben.
 • Voor de bewoners van het verzorgingshuis op onze locaties geldt dat zij ook geen bezoek meer mogen ontvangen en enkel strikt noodzakelijke afspraken buiten de deur mogelijk zijn. Uiteraard zorgen wij goed voor de bewoners. Deze handelingskosten vervallen als de vaste bezoeker voor de was zorgt.
 • Post: Brieven van de bank, belasting etc. leggen we normaalgesproken bij uw naaste op de kamer zodat u deze kunt meenemen. Dat is nu helaas niet mogelijk. Wij sturen deze post nu door naar de eerste contactpersoon. Alle andere post zoals tekeningen van kleinkinderen, kaarten etc. worden uiteraard bij de bewoner zelf bezorgd.

Medische zaken

 • Specialist ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist: De artsen/verpleegkundig specialisten bezoeken bewoners, maar maken ook nog gebruik van telefonisch contact. Hiermee willen we besmetting proberen te voorkomen. Als u medische vragen hebt, dan kunt u deze aan uw EVV of aan een andere medewerker van de woongroep stellen. Hij of zij neemt indien nodig contact op met de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Onze medewerkers hebben uiteraard regelmatig telefonisch contact met de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist.  
 • Overige behandelaren: De contactmomenten met de psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut worden in overleg met de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist eveneens zo veel mogelijk beperkt. Uiteraard hebben onze medewerkers ook met hen regelmatig telefonisch contact.
 • MDO’s: Er vinden in principe geen MDO’s plaats; ook niet als deze ingepland zijn. Mocht er een dringende reden zijn waarom een MDO toch nodig is, dan informeren we u daarover. Hebt u zelf een dringende reden om het MDO toch door te willen laten gaan, dan kunt u dat laten weten aan uw EVV of aan een medewerker van de woongroep. Wij komen er dan bij u op terug. Mocht er een MDO doorgaan, dan vindt dat waarschijnlijk plaats via beeldbellen.

Wat wij verder doen

 • Amaliazorg werkt nauw samen met de GGD om een scherp beeld te houden van de actuele situatie en voor het nemen van eventuele aanvullende maatregelen, we volgen de richtlijnen van het RIVM nauwlettend
 • Amaliazorg werkt samen met andere zorgaanbieders in de keten, mocht extra ondersteuning nodig zijn
 • Daarnaast is de samenwerking met onze behandelaren extra intensief
 • Extra aandacht gaat uit naar een goede hygiëne zoals het gebruik van aanvullende, desinfecterende schoonmaakmiddelen en uiteraard goede handhygiëne
 • Alle medewerkers van Amaliazorg worden periodiek geïnformeerd over de actuele stand van zaken en kunnen voor alle vragen over dit onderwerp uiteraard bij hun leidinggevende terecht
 • Voor onze medewerkers hebben wij collegiale opvang geregeld en zij kunnen bellen naar de Zorg voor de Zorg-lijn met vragen of voor een luisterend oor
 • Groepsbijeenkomsten die binnen onze locaties gepland stonden hebben we afgezegd
 • Bij de entreedeur van alle locaties, en tevens op diverse plaatsen binnen de locatie hebben we een informatieflyer opgehangen om iedereen te informeren over onze maatregelen en de ingestelde huisregels ten aanzien van het coronavirus
 • De vrijwilligers hebben allemaal bericht gekregen dat we het vrijwilligerswerk voorlopig opschorten, wel worden enkele vrijwilligers voor specifieke activiteiten ingezet
 • Onze restaurants zijn gesloten.
 • De dagactiviteiten starten weer op dinsdag 2 juni aanstaande. Alle gasten en / of contactpersonen zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

Wanneer mogen medewerkers wel of niet werken?

Omdat het werk van zorgmedewerkers ontzettend belangrijk is, zijn de richtlijnen voor zorgmedewerkers anders. Dit heeft het RIVM gedaan, omdat we in Nederland niet zonder zorg kunnen. We volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid over wanneer medewerkers wel en niet aan het werk kunnen. Deze richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis van de RIVM kunt u hier vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis

Speciaal informatienummer

Hebt u nog een vraag, tip of opmerking? Aarzel dan niet, maar stel deze dan op locatie of via vragen@amaliazorg.nl. U kunt tussen 08.00 en 17.00 uur ook bellen naar 06-82545292. Dit nummer is speciaal ingericht voor alle vragen rondom coronapreventie. U krijgt Huub Bovendeerd aan de lijn. Hij kan u direct antwoord geven of zet uw vraag uit en geeft later antwoord.

Deze informatie is bijgewerkt op vrijdag 29 mei 2020.