Cliënttevredenheid

Amaliazorg vindt het van groot belang om haar diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Wij voeren daarom regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt door een erkend bureau met behulp van de CQ-index. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij nog beter in uw behoeften voorzien.

Clienttevredenheidsonderzoek
In 2015 heeft Amaliazorg op al haar locaties een cliënttevredenheidonderzoek gehouden. De zogenoemde CQ-Index staat voor Consumer Quality en wordt gebruikt als gestandaardiseerde systematiek voor het meten van klantervaringen in de zorg. De CQ-index meet de ervaren zorgverlening door cliënten of hun contactpersonen. De resultaten zijn bekend en er is een voorlopige vergelijking met de landelijke cijfers gemaakt.

Over het algemeen zijn zowel bewoners, cliënten als familieleden positief tot zeer positief over de zorg die door Amaliazorg aan haar cliënten wordt geboden. Op de meeste thema’s wordt positief gescoord en de gemiddelde score is voor alle locaties positief. Ook de NPS (Ultimate Question) is voor alle locaties positief.

Alle locaties scoren in vergelijking met de landelijke gegevens (2012) gemiddeld of zelfs beter dan gemiddeld. Uitzondering hierbij is Kempenhaeve PG, de indicatoren ‘omgang met elkaar’ en ‘zinvolle dag’ scoren onder het gemiddelde. Daarentegen scoren Hof van Bluyssen somatiek en PG, Kempenhaeve somatiek en Van Haarenstaete PG beter dan het landelijk gemiddelde.

Desondanks zijn er ook aandachtspunten. Deze worden op locatieniveau met de cliëntenraad besproken en op locatie gecommuniceerd. Op alle fronten scoort Amaliazorg op of boven het landelijk gemiddelde. Twee opvallende punten zijn op meerdere locaties de beleving van een tekort aan personeel op de groepen. Ook de verwachtingen betreft activiteiten is een van de punten waar Amaliazorg mee aan de slag gaat. Dit betekent dat we, op locaties waar dit speelt, dialoog aan gaan met familieleden. Wat verwachten mantelzorgers en familieleden van activiteiten? En, hoe laten wij als organisatie zien wat we aan welzijn doen gedurende de dag.

Naast het leveren van de beste zorg staat bij Amaliazorg welzijn centraal. De nadruk op eigen regie en participatie vraagt meer samenwerking van en tussen naasten, medewerkers en betrokkenen. Maar die omslag is niet zo vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat familie en vrienden bijdragen aan het persoonlijk en sociaal welzijn van bewoners en het thuisgevoel, net als in het leven zonder zorg.

Verantwoorde zorg
Jaarlijks meet Amaliazorg zelf de zorginhoudelijke indicatoren. Deze meetgegevens worden in de landelijke database bewerkt. Dit maakt dat vergelijking per indicator tussen verschillende zorginstellingen mogelijk is. Deze uitkomsten worden per locatie gepubliceerd op de website www.kiesbeter.nl.

Zorgkaart Nederland
Op Zorgkaart Nederland staan ervaringen met Amaliazorg beschreven. Op deze site kunt u ook uw ervaring met Amaliazorg delen en zo anderen helpen met kiezen. Hoe meer ervaringen, hoe beter de zorg in kaart wordt gebracht. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Help mee en schrijf ook een waardering over Amaliazorg: