Persoonlijke verzorging en verpleging

Heeft u, door een handicap, ziekte of ouderdom, thuis verzorging of verpleging nodig? Vaak zijn er in uw naaste omgeving mensen die u kunnen helpen. Is dat niet voldoende het geval, dan kunt u een beroep doen op hulp van Amaliazorg.

Wat
Amaliazorg biedt op verschillende manieren zorg thuis. Wij stemmen die zorg op uw persoonlijke situatie af. Soms is (gezins)verzorging voldoende, soms is verpleging of juist een combinatie van beide zorgvormen nodig. Met de locatiemanager van de locatie in uw regio maakt u hier afspraken over.

Begeleiding
Begeleiding betekent dat u begeleiding krijgt daar waar u dat nodig heeft. Er wordt daarbij uitgegaan van de mogelijkheden die u heeft. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij de dagindeling, het bevorderen van sociale contacten of het zoeken naar praktische oplossingen voor problemen en ondersteuning. Als u hulp krijgt van buren, familie of vrienden kan ook begeleiding worden aangevraagd om hen wat meer te ontlasten. Dit kan overdag, 's avonds maar ook 's nachts. Ook kunt u begeleiding krijgen als u bijvoorbeeld op een wachtlijst staat voor opname in een woon(zorg)centrum.

Verzorging
De verzorgende van Amaliazorg verricht samen met u de benodigde huishoudelijke en verzorgende taken die u (tijdelijk) zelf niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld helpen met eten en drinken of wassen en aankleden. In gezinssituaties kan de verzorgende ook ondersteuning bieden in de verzorging van de kinderen en het huishouden. Wij streven ernaar dat u na verloop van tijd weer zelf, of samen met uw huisgenoten, de huishouding kunt doen. Indien dat niet kan, proberen we hiervoor samen met u oplossingen te vinden.

Verpleging
De verpleegkundige biedt u verpleging of verzorging wanneer u hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent. Een ziekte of handicap kan heel ingrijpend zijn. De verpleegkundige helpt u de ziekte of de handicap een plaats te geven in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld door te helpen bij de dagelijkse lichamelijke verzorging, het innemen van medicijnen of door het geven van voorlichting en advies. Voor mensen die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen biedt Amaliazorg ook 'terminale zorg'.

Zorgcoördinatie
De verpleegkundige kan u helpen door voor u de zaken te regelen en op elkaar af te stemmen. Zij overlegt of de geleverde zorg nog aansluit op uw wensen en behoeften. Daarbij wordt geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Waar
De zorg thuis van Amaliazorg is beschikbaar in Oirschot, Oisterwijk en Asten.