Veelgestelde vragen over de Wet zorg en dwang

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen. Hebt u een andere vraag? Dan kunt u deze stellen aan ons Cliëntservicebureau via 0499 365959 of clientservicebureau@amaliazorg.nl.

Illustratie medicijnen geven tegen de wil inWanneer moet de eerste contactpersoon toestemming geven?

Een zorgverlener die (onvrijwillige) zorg of een behandeling dient te geven aan een ter zake wilsonbekwame bewoner moet toestemming vragen aan de eerste contactpersoon. De eerste contactpersoon moet de bewoner zoveel mogelijk betrekken bij de beslissing. Ook de EVV (Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige of Verzorgende) moet altijd proberen te overleggen met de bewoner en met de eerste contactpersoon en op een voor hem begrijpelijk wijze informatie verstrekken. Eerste contactpersonen hebben er ook recht op om op een volledige en begrijpelijke wijze geïnformeerd te worden over de zorg en de hierop betrekking hebbende keuzes, ook op het gebied va onvrijwillige zorg. Dit is bijvoorbeeld de taak van de behandelaar. Maar in de praktijk is de EVV het dagelijkse aanspreekpunt voor de familie. Het is belangrijk dat een eerste contactpersoon geïnformeerd wordt over;

  • de aanleiding voor de toepassing van de maatregel – welk gevaar of risico loopt de cliënt zonder toepassing van de onvrijwillige zorg
  • de voor- en nadelen van de toepassing van onvrijwillige zorg
  • mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen van deze alternatieven
  • de rechten van de eerste contactpersoon om een maatregel niet te accepteren. De eerste contactpersoon kan hiervoor ook de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. De zorgverantwoordelijke beslist uiteindelijke of een maatregelen wel of niet wordt toegepast.

Wanneer geen overeenstemming over de maatregel wordt bereikt moet volgens de Wzd een stappenplan gevolgd worden.

De eerste contactpersoon heeft een andere mening dan de bewoner

Het kan voorkomen dat de bewoner bepaalde zorg wel wil, terwijl de eerste contactpersoon dat niet wil. De wilsbekwame bewoner beslist, ook als zijn eerste contactpersoon een andere mening heeft. Het is wel belangrijk om daar goed met elkaar over te praten. Vaak kom je samen tot goede oplossingen, maar soms lukt dat niet. Als de bewoner weet waar hij over besluit en tot een andere beslissing komt dan zijn eerste contactpersoon, dan kan dat. Voor de ter zake wilsonbekwame bewoner treedt de eerste contactpersoon op. Als er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel, kan deze onvrijwillige zorg na het zorgvuldig doorlopen van het stappenplan toch gegeven worden. Ook al is de bewoner noch de eerste contactpersoon het er mee eens. Dat geldt ook andersom. Via het stappenplan wordt altijd geprobeerd om eerst minder ingrijpende alternatieven in te zetten.

Verder lezen

Cliëntvertrouwenspersoon

Zowel u als uw eerste contactpersoon hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning, is niet in dienst van Amaliazorg, maar werkt onafhankelijk.

De cliëntvertrouwenspersoon heeft tot taak de cliënt of de eerste contactpersoon van advies te voorzien en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname of verblijf in een accommodatie of met het doorlopen van een klachtenprocedure. Dit indien een cliënt of eerste contactpersoon hierom verzoekt.

Alles wat met de cliëntvertrouwenspersoon wordt besproken is vertrouwelijk en valt onder een geheimhoudingsverplichting. Wanneer de cliënt of zijn eerste contactpersoon geen duidelijke toestemming verleent mag de cliëntvertrouwenspersoon geen informatie delen of bespreken met derden.

Contactgegegevens

De cliëntvertrouwenspersoon van Amaliazorg is:
Adviespunt Zorgbelang 
088 929 40 99 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00) 
cvp@adviespuntzorgbelang.nl

Let op: de cliëntvertrouwenspersoon is alleen in te schakelen bij ondersteuning en vragen over onvrijwillige zorg. Voor overige vragen of klachten verwijzen wij u naar de klachtenregeling van Amaliazorg.