Vergoedingen, eigen bijdrage en tarieven

Wij vinden transparantie over vergoedingen, eigen bijdrage en tarieven belangrijk. Wij streven ernaar u zo compleet mogelijk te informeren.

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt zorg als u de hele dag intenzieve zorg en toezicht nodig heeft. Onder de Wlz valt bijvoorbeeld (Kortdurende) Zorg met verblijf bij Amaliazorg met behandeling. Voor deze hulp en zorg heeft u een indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast. U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ook biedt Amaliazorg aanvullende diensten of producten aan tegen betaling.

Eigen bijdrage
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling. U kunt de eigen bijdrage berekenen via het CAK. 

Niet vergoed
Er zijn producten en diensten die op de Amaliazorg locaties worden aangeboden, maar die niet worden vergoed. U kunt daarbij denken aan de linnenverzorging. Ook persoonlijke zaken zoals een kappersbezoek of kosten voor meer zorg dan in uw indicatie is opgenomen worden niet vergoed. Hiervoor betaalt u vaste tarieven volgens de actuele tarievenlijst:

Algemene voorwaarden

Scheiden wonen zorg

Over de tarieven

  • Tarieven zijn volgens de vastgestelde tarievenlijst. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd (gewijzigd overeenkomstig het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Geïndiceerde zorg wordt door de cliëntenadministratie rechtstreeks bij de betreffende instanties gedeclareerd. U hoeft hiervoor niets te doen. Dit geldt niet voor de eigen bijdrage. Deze wordt door het CAK bij u in rekening gebracht.
  • Niet-geïndiceerde zorg wordt maandelijks aan u, of aan de door u gemachtigde persoon, gefactureerd. U ontvangt hierover een gespecificeerde factuur (wij versturen onze facturen digitaal, als u een papieren factuur wilt ontvangen, dan rekenen wij daarvoor extra kosten). 
  • De betalingstermijn voor een factuur is 14 dagen. Betaling van deze aanvullende zorg verloopt bij voorkeur via een automatische incasso.

Heeft u vragen over vergoedingen, eigen bijdrage en tarieven dan kunt u contact opnemen met Amaliazorg via 0499-365959