Opnameprocedure

Wilt u gebruik maken van de diensten van Amaliazorg of bij Amaliazorg komen wonen? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of wilt u advies? Dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het woonzorgcentra van Amaliazorg bij u in de buurt.

Een indicatie van het CIZ
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een plaats in onze woonzorgcentra of gebruik wilt maken van andere zorg of dienstverlening van Amaliazorg, dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het CIZ vindt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie en de verschillende ondersteuningsvormen waarvoor u in aanmerking komt.

Wanneer u over een indicatie beschikt kunt u zich via het zorgkantoor rechtstreeks aanmelden voor opname bij Amaliazorg. Binnen drie werkdagen wordt er door de locatiemanager van de betreffende locatie met u of uw mantelzorger contact opgenomen. De locatiemanager informeert u over de gang van zaken in het woonzorgcentrum. De locatiemanager beheert de wachtlijsten. De indeling van de wachtenden gebeurt volgens aanmelding en de urgentie van de opnamevraag.

Opname
Op het moment dat er een plaats beschikbaar komt, wordt de voorbereiding voor de inhuizing geregeld door de zorgcoördinator samen met de eerst verantwoordelijke verplegende/verzorgende. De locatiemanager zorgt voor de totstandkoming van de bewonersovereenkomst en neemt actie om tot de overeengekomen zorgverlening over te gaan. Van elke opgenomen persoon wordt een zorgdossier bijgehouden.

Neemt u voor meer informatie contact op met de locatiemanager van een van onze locaties.