Verpleeghuis

Amaliazorg biedt op alle locaties kleinschalig groepswonen in haar verpleeghuis voor personen met een psychogeriatrische zorgvraag (dementie). Dit betekent wonen, zoveel mogelijk zoals cliënten dat thuis gewend zijn in een huiselijke omgeving. Bij kleinschalig wonen wordt er naar gestreefd een vervangende thuissituatie voor cliënten te creëren. Herkenbare aspecten van het wonen, zaken die herkenbaar zijn voor cliënten en passen bij hun levenswijze komen terug in het dagelijks leven in het verpleeghuis. Hierbij houdt een vast team medewerkers zoveel mogelijk rekening met de individuele leefwijze en wensen van cliënten.

Belevingsgericht
Een van de kernwaarden van Amaliazorg is: de cliënt staat centraal. Daarom is onze dienstverlening belevingsgericht. Dit betekent dat wij naar het individu kijken. Wij beschouwen elke bewoner als een uniek persoon, met een eigen sociale achtergrond, levensgeschiedenis en levensstijl.

U voelt zich thuis
Mensen met dementie hebben veelal behoefte aan structuur en een betrouwbare woonomgeving. Op deze wijze wordt geprobeerd gevoelens van angst en onveiligheid bij cliënten zo veel mogelijk te beperken en zo lang mogelijk een beroep te doen op die aspecten, die voor cliënten nog herkenbaar zijn. Centraal hierbij staat een veilige woonomgeving waar mensen zich thuis voelen. Kernbegrippen hierbij zijn: huiselijkheid, herkenbaarheid en ruimte voor dagelijkse gewoonten, patronen en rituelen. Herkenbare prikkels zoals de geur van verse koffie, activiteiten als boodschappen doen, wasgoed vouwen, groenten schoonmaken, televisie kijken en de krant (voor)lezen, maken hier deel van uit.

De wijze waarop het kleinschalig wonen op de verschillende wooneenheden op de locaties vorm krijgt, wordt mede bepaald door de cliënten die er op dat moment wonen en zal daarop ook steeds worden bijgesteld.

 

Specialisme

Amaliazorg richt zich in hoofdzaak op ouderen en personen met een psychogeriatrische zorgvraag.

Familie

Mantelzorgers en familie vervullen een belangrijke rol binnen de kleinschalige woonvormen van Amaliazorg. Familie kan veel betekenen voor cliënten die in een woonzorgcentrum wonen. Regelmatig bezoek, een beetje hulp en gezelschap zijn van onschatbare waarde. Familie is de hele dag van harte welkom bij Amaliazorg

Activiteiten & faciliteiten

Een goede daginvulling is belangrijk. Amaliazorg heeft professionele activiteitenbegeleiders in dienst. Zij weten telkens weer nieuwe en leuke activiteiten te verzinnen. U bent van harte welkom.