Dagbesteding vergoed vanuit Wlz of Wmo?

Dagbesteding kan vanuit twee wetten vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aard van uw zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt. We leggen het in een notendop uit:

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die blijvend (levenslang) zorg nodig hebben. U heeft zorg nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte of beperking of dementie. Het gaat dan om intensieve zorg: u heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling gaan wonen, maar u kunt de zorg ook thuis krijgen of zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Een indicatie vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het zorgkantoor regelt en betaalt de zorg. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Als u géén recht heeft op Wlz-zorg, dan kunt u een aanspraak doen op Wmo-ondersteuning. Dit kan als u thuis (zelfstandig) of in een kleinschalig wooninitiatief woont. Wmo-ondersteuning vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente betaalt de ondersteuning ook, maar kan een eigen bijdrage vragen. U krijgt de ondersteuning voor beperkte tijd. Als u daarna nog zorg nodig heeft, vraagt u dat opnieuw aan. Op de site van de gemeente kunt u de voorwaarden voor een aanvraag vinden:

Bron: www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wmo-zvw-wlz

Hebt u hulp nodig?

Neem dan contact op met het cliëntservicebureau van Amaliazorg via het formulier hiernaast of bel naar 0499 365959 en vraag naar het cliëntservicebureau. Zij helpen u graag verder. Goed om te weten; hun hulp is gratis.

 

Ja, ik wil meer weten over dagbesteding voor thuiswonende senioren

Velden met zijn verplicht

U gaat ons persoonsgegevens verstrekken. Hoe we hier mee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring