Samenwerking en partners, samen weet je meer.

Samen weet je meer. Daarom werkt Amaliazorg met een aantal andere instanties samen. Hieronder een kort overzicht.

Lerend netwerk

Met vier andere Brabantse zorgaanbieders werken we in een lerend netwerk. We hebben de handen ineengeslagen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Samen vormen we een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen. De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers. Het lerend netwerk bestaat, naast Amaliazorg, uit: 

VVT Transitie

VVT-organisaties in de regio en het CZ zorgkantoor hebben het 'Convenant Transitie VT' ondertekend om de ouderenzorg te vernieuwen en te verbeteren in de periode 2019 tot en met 2021. Hieruit zijn zeven ontwikkelplannen ontstaan. Zo is er een gezamenlijke wachtlijst ontstaan, werken de organisaties samen aan een beter overzicht voor hulp voor thuiswonende ouderen en werken ze samen om crisiszorg zo snel mogelijk te kunnen huisvesten. Meer informatie over de ontwikkelplannen is te vinden op de website VVT Transitie. De partners in het convenant zijn (uiteraard naast Amaliazorg):

  • Ananz
  • Archipel
  • CZ Zorgkantoor
  • Joris Zorg
  • Land van Horne
  • Zorg in Oktober
  • Sint Annaklooster
  • Valkenhof
  • Vitalis Woonzorg Groep
  • Zuidzorg

Zorgverzekeraars

Congregaties

Ziekenhuizen

Oirschot