Cliëntenraad: meepraten over beleid en
kwaliteit
van zorg

Wij vinden het belangrijk dat bewoners (in veel gevallen via familie of een vertegenwoordiger) hun stem kunnen laten horen over hoe zij de zorg en het welzijn ervaren. Dit kan bijvoorbeeld via de cliëntenraad.

Binnen Amaliazorg is een cliëntenraad bestaande uit een vertegenwoordiging van bij voorkeur elke locatie (meestal familie van bewoners). Zij praten mee over het beleid, de kwaliteit van zorg en welzijn en behartigen de belangen van bewoners. Zij hebben op een groot aantal punten inspraak, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliëntenraad en Amaliazorg vastgelegd. Hieraan kan niet getornd worden. De cliëntenraad zorgt ervoor dat bewoners (en hun familie/vertegenwoordiger) gehoord worden en mee kunnen praten. In het bijzonder over besluiten die voor bewoners van belang zijn. Amaliazorg is blij met de gevraagde en ongevraagde adviezen van de cliëntenraad.

Advies- en instemmingsrecht

Amaliazorg informeert de cliëntenraad over zaken van algemeen belang en het algemeen beleid. De cliëntenraad heeft adviesrecht over besluiten die van belang zijn voor bewoners. Amaliazorg is wettelijk verplicht om bij deze besluiten advies te vragen aan de cliëntenraad. Dat advies moet tijdig worden gevraagd zodat het meegenomen en meegewogen kan worden in de besluitvorming. Het ene besluit is voor bewoners en deelnemers aan de dagactiviteiten van groter belang dan het andere. Daarom heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Dit houdt in dat Amaliazorg geen besluit mag nemen als de cliëntenraad het met dat voorgenomen besluit niet eens is. Onderwerpen waarvoor advies- of instemmingsrecht gevraagd moet worden zijn onder andere belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voorzieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Daarnaast is de cliëntenraad ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die voor bewoners en deelnemers van de dagactiviteiten van belang zijn, maar niet noodzakelijk onder het adviesrecht vallen.  Ook heeft de cliëntenraad het recht een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vier leden en overlegt gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast worden één of meer leden van de cliëntenraad af en toe uitgenodigd voor andere overleggen binnen Amaliazorg om mee te praten. Ook zijn de leden van de cliëntenraad aanwezig op familieavonden van de locatie. Een van de leden treedt op als voorzitter. U kunt met uw opmerkingen over Amaliazorg bij de cliëntenraad terecht.

Wordt u de nieuwe voorzitter of het nieuwe lid van de cliëntenraad?

De cliëntenraad is nog op zoek naar een voorzitter en naar leden die de bewoners van Catharinenberg en Van Haarenstaete wil vertegenwoordigen. 

Hebt u vragen of hebt u interesse om lid van de cliëntenraad te worden? Dan kunt u uw gegevens achterlaten in het formulier hieronder. Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Ik heb een vraag voor de cliëntenraad

Velden met zijn verplicht

U gaat ons persoonsgegevens verstrekken. Hoe we hier mee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring

Samenstelling cliëntenraad

  • Blijendaal - Chantal Regout
  • Catharinenberg – vacature
  • Hof van Bluyssen – Wilma van Laarhoven
  • Kempenhaeve – Thijs Bakkeren (tijdelijk voorzitter)
  • Kempenhaeve – Mariska Wouters
  • Van Haarenstaete – vacature
  • Voorzitter - vacature

Wilt u iets kwijt aan de cliëntenraad?

Neem dan contact op met de cliëntenraad via ccr@amaliazorg.nl