Cliëntenraad: meepraten over beleid en
kwaliteit
van zorg

Wij vinden het belangrijk dat bewoners (in veel gevallen via familie of een vertegenwoordiger) hun stem kunnen laten horen over hoe zij de zorg en het welzijn ervaren. Dit kan bijvoorbeeld via de cliëntenraad.

Binnen Amaliazorg is een cliëntenraad bestaande uit een vertegenwoordiging van bij voorkeur twee personen per locatie (meestal familie van bewoners). Zij praten mee over het beleid, de kwaliteit van zorg en welzijn en behartigen de belangen van bewoners. Zij hebben op een groot aantal punten inspraak, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliëntenraad en Amaliazorg vastgelegd. Hieraan kan niet getornd worden. De cliëntenraad zorgt ervoor dat bewoners (en hun familie/vertegenwoordiger) gehoord worden en mee kunnen praten. In het bijzonder over besluiten die voor bewoners van belang zijn. Amaliazorg is blij met de gevraagde en ongevraagde adviezen van de cliëntenraad.

Advies- en instemmingsrecht

Amaliazorg informeert de cliëntenraad over zaken van algemeen belang en het algemeen beleid. De cliëntenraad heeft adviesrecht over besluiten die van belang zijn voor bewoners. Amaliazorg is wettelijk verplicht om bij deze besluiten advies te vragen aan de cliëntenraad. Dat advies moet tijdig worden gevraagd zodat het meegenomen en meegewogen kan worden in de besluitvorming. Het ene besluit is voor bewoners en deelnemers aan de dagactiviteiten van groter belang dan het andere. Daarom heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Dit houdt in dat Amaliazorg geen besluit mag nemen als de cliëntenraad het met dat voorgenomen besluit niet eens is. Onderwerpen waarvoor advies- of instemmingsrecht gevraagd moet worden zijn onder andere belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voorzieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Daarnaast is de cliëntenraad ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die voor bewoners en deelnemers van de dagactiviteiten van belang zijn, maar niet noodzakelijk onder het adviesrecht vallen.  Ook heeft de cliëntenraad het recht een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vier leden en overlegt gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast worden één of meer leden van de cliëntenraad af en toe uitgenodigd voor andere overleggen binnen Amaliazorg om mee te praten. Ook zijn de leden van de cliëntenraad aanwezig op familieavonden van de locatie. Een van de leden treedt op als voorzitter. U kunt met uw opmerkingen over Amaliazorg bij de cliëntenraad terecht.

Wordt u het nieuwe lid van de cliëntenraad?

Vanuit elke locatie is het fijn om een vertegenwoordiger in de cliëntenraad te hebben. Op dit moment zoeken we leden vanuit de volgende locaties:

  • Blijendaal
  • Catharinenberg
  • Kempenhaeve
  • Van Haarenstaete

Wilt u samen met de huidige leden de belangen van bewoners vertegenwoordigen? Bent u bereid om ongeveer 6 keer per jaar met de cliëntenraad bij elkaar te komen voor een overleg? Vooraf krijgt u de informatie toegestuurd en doorgaans kost het u samen met wat mails ongeveer 4-6 uur per maand om dit door te nemen. Uw onkosten worden vergoed. U hoeft geen specifieke kennis van de ouderenzorg te hebben, maar het helpt wel als u gewend bent om in hoofdlijnen te denken. Het is mooi vrijwilligerswerk waarin u echt het verschil kunt maken voor de bewoners van Amaliazorg! 

Hebt u interesse of vragen? Dan kunt u uw gegevens achterlaten in het formulier hieronder. Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Ja, ik heb interesse in een lidmaatschap van de cliëntenraad of een vraag

Velden met zijn verplicht

U gaat ons persoonsgegevens verstrekken. Hoe we hier mee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring

"Werken voor de cliëntenraad heeft mij persoonlijk ook veel gebracht"

Michaël van Ooijen is lid van de cliëntenraad. Hij vertelt over zijn lidmaaatschap: "Mijn vader woont op afdeling De Vennen Bij Amaliazorg Catharinenberg. Tijdens een familieavond kwam ik in contact met leden van de cliëntenraad. Hun rol sprak me aan en daarom heb me aangemeld als lid van de cliëntenraad. Het is belangrijk werk omdat bij veel beslissingen die binnen Amaliazorg genomen worden de kwaliteit van de zorg bewaakt dient te worden. Inmiddels ben ik zo’n twee jaar met veel plezier lid van de cliëntenraad.

Werken voor de cliëntenraad heeft mij ook persoonlijk veel gebracht. Ik heb veel geleerd over de complexiteit van de zorg en over de bestuurlijke aspecten van een stichting als Amaliazorg. Ik ben meer dan voorheen op een intensieve wijze betrokken bij het wel en wee van de bewoners en heb gezien dat we als cliëntenraad ook echt invloed hebben op het beleid. Ook de contacten met het management, de ondernemingsraad, de raad van toezicht en zorgverzekeraars maken het werk interessant."