Klachten, Klagen mag

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de zorgverlening. Klachten zien wij als een suggestie voor verbetering. 

Voor een nog betere zorg- en dienstverlening heeft Amaliazorg een klachtenregeling opgesteld. Daarin staat hoe wij omgaan met klachten en hoe de klachtencommissie werkt. De klachtenregeling kunt u via uw Eerste Verantwoordelijke Verzorgende / Verplegende (EVV) of via de coördinator zorg of de locatiemanager overhandigd krijgen. 

Hoe kunt u een klacht uiten?

De verschillende manieren om dat te doen kunt u lezen in de flyer Klagen mag! Wacht vooral niet te lang met het uiten van uw klacht of ongenoegen. Als er zo snel als mogelijk een oplossing wordt gevonden, voorkomt het veel onbehagen. 

In de flyer wordt gesproken over de Voorstel Idee Probleem (VIP)-kaart. Op deze VIP-kaart kunt u uw klacht uiten. Deze kunt u bij uw locatie krijgen. U kunt de VIP-kaart ook downloaden, invullen en afgeven. 

Klagen mag

  • Waarover kunt u klagen?
  • Is er een cliëntvertrouwenspersoon?
  • Hoe lossen we een klacht op?
  • Wat doet de klachtencommissie?
  • Hoe moet u een klacht indienen?
  • Wat gebeurt er nadat u een klacht heeft ingediend?

Lees alles hierover in de flyer Klagen mag! »