Organisatiestructuur

Amaliazorg wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur / Raad van Toezicht-model.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder bepaalt in overleg met het managementteam het beleid van de organisatie. 

Samenstelling Raad van Bestuur: Dhr. mr. drs. P.M.L. (Peter) Tijssen

 Peter Tijssen directeur Amaliazorg

Raad van Toezicht
Toezicht op de directeur / bestuurder en de besturing van de organisatie wordt gehouden door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit vijf leden: 

  • Dhr. drs. P.A.M. Broeders
  • Dhr. drs. T.Y. Chu
  • Dhr. P.J.S. Kanters
  • Dhr. drs. T. Alsemgeest
  • Mw. mr. M.A.D.E.T. Booy Liewes

De Raad van Toezicht heeft een toezichtskader en -visie opgesteld. Hebt u een vraag voor de Raad van Toezicht? Dan kunt u mailen naar directiesecretariaat@amaliazorg.nl of bellen naar 0499 – 365963.

Organogram

In het organogram staat de directeur/bestuurder aan het hoofd van de Stichting Amaliazorg en vormt met drie locatiemanagers, de manager PO&O, de manager Vastgoed en Beheer en de manager Economisch & Administratieve Dienst /controller het managementteam. De zorg, facilitaire en welzijnsdiensten worden aangestuurd door teamleiders / coördinatoren.