Organisatiestructuur

Bestuur en toezicht
Amaliazorg wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur /Raad van Toezicht-model.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: 

  • Dhr. drs. P.A.M. Broeders
  • Dhr. drs. T.Y. Chu
  • Dhr. P.J.S. Kanters
  • Dhr. drs. T. Alsemgeest
  • Mw. mr. M.A.D.E.T. Booy Liewes

Hebt u een vraag voor de Raad van Toezicht? Dan kunt u mailen naar directiesecretariaat@amaliazorg.nl of bellen naar 0499 – 365963.

De Raad van Toezicht heeft een toezichtskader en -visie opgesteld.

Raad van Bestuur

Peter Tijssen directeur Amaliazorg

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder bepaalt in overleg met het managementteam het beleid van de organisatie.

Samenstelling Raad van Bestuur

Dhr. mr. drs. P.M.L. (Peter) Tijssen

 

 

 

Platte, krachtige structuur met korte lijnen.
Amaliazorg streeft er naar om de lijnen in de organisatie kort te houden, de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en te zorgen voor zoveel mogelijk medewerkers in de directe dienstverlening. Lees meer over de huidige personeelssamenstelling

 

Organogram

In het organogram staat de directeur/bestuurder aan het hoofd van de Stichting Amaliazorg en vormt met drie locatiemanagers, de manager PO&O, de manager Vastgoed en Beheer en de manager EAD/controller het managementteam.

De zorg, facilitaire en welzijnsdiensten zijn hiërarchisch geordend op coördinatorenniveau en worden aangestuurd door de locatiemanager.

Reglement Raad van Toezicht van Stichting Amaliazorg

De Raad van Toezicht van Amaliazorg volgt de 'best practice bepalingen' van de Zorgbrede Governance Code.