Organisatiestructuur

Amaliazorg wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur / Raad van Toezicht-model.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder bepaalt in overleg met het managementteam het beleid van de organisatie. 

Samenstelling Raad van Bestuur: de heer Han Hendrikse MMI

Han Hendrikse

Raad van Toezicht

Toezicht op de directeur / bestuurder en de besturing van de organisatie wordt gehouden door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit (van links naar rechts op de foto): 

Raad van Toezicht Amaliazorg

  • mevrouw Anita Habets (vicevoorzitter)
  • mevrouw Pauline Smeets (voorzitter)
  • mevrouw Vivienne van Seggelen
  • de heer Jacco Hoffmans
  • de heer Jan Willem Buyser

De Raad van Toezicht heeft een toezichtskader en -visie opgesteld. Hebt u een vraag voor de Raad van Toezicht? Dan kunt u mailen naar directiesecretariaat@amaliazorg.nl of bellen naar 0499 – 365963.

Organogram

 Organogram Amaliazorg