Verpleeghuis

U of uw naaste heeft dementie. Natuurlijk is thuis blijven wonen het allerfijnst, maar u merkt dat het eigenlijk niet meer gaat. U hebt teveel nabijheid nodig, uw mantelzorger is dag en nacht in touw, uw kinderen maken zich zorgen over uw veiligheid. Zomaar een aantal voorbeelden om toch een verhuizing te overwegen. U kunt dan bij Amaliazorg terecht voor belevingsgericht groepswonen voor ouderen met dementie.

Elke bewoner heeft een eigen appartement

Bij Amaliazorg wonen voornamelijk senioren met dementie (een psychogeriatrische zorgvraag). Belevingsgericht groepswonen is hierbij het uitgangspunt. Het dagelijks leven speelt zich hoofdzakelijk af in een huiskamer die u deelt met zes tot maximaal veertien bewoners. Deze gezamenlijke huishouding biedt structuur aan het dagelijkse leven. In deze huiskamers wordt de thuissituatie zo veel mogelijk nagebootst. Zo wordt er samen gegeten, televisie gekeken, de krant gelezen of een activiteit gedaan. Allemaal herkenbare prikkels. 

Bewoners nemen deel aan die dagelijkse activiteiten die bij hen passen en waar zij zin in hebben. Centraal hierbij staat een veilige, huiselijke woonomgeving waar elke bewoner zich welkom, thuis en geborgen voelt. Waar ook ruimte is voor het individuele ritme van een bewoner, voor zijn of haar dagelijkse gewoonten, patronen en rituelen. De woonomgeving is ingericht met voor de bewoner herkenbare spullen. Een ouderwets interieur geeft herkenning en heeft daarmee een positieve invloed op het welzijn. Daarnaast heeft elke bewoner eigen appartement, dat naar eigen smaak en behoefte in te richten is.

Wat is belevingsgericht groepswonen?

Hoe het leven kleur krijgt, is voor iedereen anders. Daarom is onze dienstverlening belevingsgericht. Dit betekent dat wij naar het individu kijken. Wij beschouwen elke bewoner als een uniek persoon, met een eigen sociale achtergrond, levensgeschiedenis en levensstijl. Dit betekent wonen, zoveel mogelijk zoals bewoners dat thuis gewend zijn in een huiselijke omgeving. Herkenbare aspecten van het wonen, zaken die herkenbaar zijn voor bewoners en passen bij hun levenswijze komen terug in het dagelijks leven in het verpleeghuis. Hierbij houdt een vast team medewerkers zoveel mogelijk rekening met de individuele leefwijze en wensen van bewoners. De wijze waarop het belevingsgericht groepswonen op de verschillende wooneenheden op de locaties vorm krijgt, wordt mede bepaald door de bewoners die er op dat moment wonen en wordt daarop ook steeds bijgesteld.

Ontspanning en activiteiten

Bij Amaliazorg is nadrukkelijk aandacht voor welzijn. Dat is één van de manieren waarop we kleur aan het leven kunnen blijven geven. Dit doen we bijvoorbeeld door een passende dagbesteding te creëren. Zo zijn er dagelijkse activiteiten op de woongroep die aansluiten bij de leef- en ervaringswereld van mensen met dementie zoals boodschappen doen, koken, afwassen en opruimen. Daarnaast organiseert de coördinator welzijn, samen met vrijwilligers, groepsactiviteiten en individuele activiteiten. De bewoner en zijn of haar interesses staan hierbij centraal. Er zijn huiselijke, ontspannende en recreatieve activiteiten zowel binnen als buiten. Sommige activiteiten stimuleren om te bewegen. Want bewegen en daglicht houden vitaal. Al onze locaties zijn omgeven door groen, hebben ruime tuinen en nodigen uit voor een wandeling in de buitenlucht. De meeste activiteiten zijn gratis, maar het kan voorkomen dat er voor bijzondere activiteiten een financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit laten we vooraf weten.

Rol van mantelzorger(s) en familie

Mantelzorgers en familie vervullen een belangrijke rol binnen Amaliazorg. Regelmatig bezoek, een beetje hulp en gezelschap zijn van onschatbare waarde. Familie is de hele dag van harte welkom bij Amaliazorg en kan een handje helpen bij bijvoorbeeld het huishouden, activiteiten en boodschappen doen. Familie kent de bewoner als geen ander en de bewoners voelen zich op hun gemak bij u. Wij bieden daarvoor alle ruimte. Samen kunnen wij de beste zorg geven. Samenwerking en goede communicatie vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij familieavonden, versturen wij nieuwsbrieven en zijn er regelmatig overlegmogelijkheden over welke mogelijkheden er zijn en waar behoefte aan is. 

Tenslotte

Wij begrijpen dat thuis wonen de voorkeur heeft, maar als thuis wonen echt niet meer gaat, dan is uw partner, ouder of familielid in goede handen bij Amaliazorg. Verhuizen naar een woonzorgcentrum is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Het betekent een grote verandering in het leven van de bewoner en familieleden. U hebt ongetwijfeld vragen. Neem hiervoor gerust contact met ons cliëntservicebureau op. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over verhuizen

Tarieven en prijzen

Wat wordt vergoed? Wat wordt niet vergoed? Wij vinden transparantie over betalingen, vergoedingen en tarieven belangrijk. Lees meer over vergoedingen, eigen bijdrage en tarieven.

Cliëntservicebureau

Wilt u gebruik maken van de diensten van Amaliazorg? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of wilt u advies? Dan kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van Amaliazorg. Wij helpen u graag verder.

Ik heb een vraag over zorg, welzijn of wonen bij Amaliazorg

Velden met zijn verplicht

U gaat ons persoonsgegevens verstrekken. Hoe we hier mee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring