Wat wordt vergoed vanuit de Wlz en wat betaalt u zelf?

Verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Dan wilt u natuurlijk weten wat er vergoed wordt en wat niet. We maken dit graag voor u duidelijk. Hieronder geven wij u een overzicht van alle producten en diensten (verdeeld over 8 onderdelen die de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt en wat u zelf betaalt als u bij Amaliazorg komt wonen. Deze informatie is gebaseerd op de informatie van het Zorginstituut Nederland en is van toepassing als u een indicatie voor zorg met verblijf heeft bij Amaliazorg, of als u meeverhuist met uw partner die deze indicatie heeft.

Bij Amaliazorg wonen ook mensen die geen ZZP-indicatie hebben. Zij hebben een huurovereenkomst. Deze afspraken gelden niet voor hen.

Welke termen zijn handig om te kennen?

ZorgZwaartePakket ofwel ZZP-indicatie
Voordat u onderstaande informatie leest, is het belangrijk te weten dat uw ZZP-indicatie voor een groot deel bepaalt wat wel en niet wordt vergoed vanuit de Wlz. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert of toetst uw aanspraak op Wlz-zorg: uw ZZP-indicatie. Van belang hierbij is of uw indicatie met of zonder behandeling is.

Hoeveelheid zorgtijd
Elk zorgzwaartepakket heeft een hoeveelheid zorgtijd: een gemiddeld aantal uren per week. Naast die zorgtijd heeft u recht op service bij de maaltijdvoorziening en het schoonmaken van de woning. De overheid heeft niet bedoeld dat elke bewoner precies de zorgtijd van het ZZP krijgt. En niet elke bewoner hoeft hetzelfde te krijgen. Bovendien kunt u de ene week of periode meer hulp nodig hebben dan de andere week. Het gaat om maatwerk. Er is nog meer om rekening mee te houden. Een gedeelte van de zorgtijd is voor zaken die alle bewoners nodig hebben. Bijvoorbeeld het schoonmaken van algemene ruimtes en apparaten, de maaltijdvoorziening en een prettige invulling van de dag. Maar ook dat er altijd medewerkers in de nabijheid zijn. Daarom is de zorgtijd van het ZZP niet helemaal gelijk aan individuele aandacht. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ciz.nl.

Wettelijke eigen bijdrage
Vanuit de Wlz-zorg betaalt u een wettelijke bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan uw leeftijd, inkomen, eigen vermogen en huishouden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en int deze. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl.

Wanneer betaalt u een vrijwillige bijdrage?
Amaliazorg kan bewoners ook producten en diensten aanbieden die niet onder de Wlz-zorg vallen. Denk bijvoorbeeld aan een dagje uit. Hiervoor kunnen wij om een bijdrage vragen. U bent niet verplicht om gebruik te maken van deze extra producten of diensten. Betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan heeft u er ook geen recht op.

Wonen, inrichten of verhuizen

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Inrichten en stofferen van algemene ruimten

 

x

 

x

Eigen inrichting van appartement

x

 

x

 

Eenvoudige standaardinrichting o.a. kasten, lampen e.d.

 

x

 

x

Vloeren

 

x

 

x

Gordijnen

 

x

 

x

Bed

 

x

 

x

Onderhoud woonruimte bewoner (zoals schilderen binnenwerk)

 

x

 

x

Aanpassingen in uw woonruimte

 

x

 

x

Schoonmaak algemene ruimten

 

x

 

x

Schoonmaak woonruimte bewoner

 

x

 

x

Verhuizen

 

Deels

 

Deels

Persoonlijke alarmering

 

x

 

x

 • Inrichting, stoffering en meubels in woonruimte bewoner: Vanwege veiligheid zorgt Amaliazorg voor vloeren en gordijnen. U mag uw kamer naar uw eigen smaak inrichten met eigen meubels om een thuisgevoel te creëren. Kunt u uw appartement niet zelf inrichten? Bijvoorbeeld omdat u daar geen geld voor heeft? Of gaat u tijdelijk bij Amaliazorg wonen? Dan zorgt Amaliazorg voor een eenvoudige inrichting, bestaande uit onder andere een bed, een stoel, een kast en lampen. Vindt Amaliazorg dat er bepaalde dingen verplicht aanwezig moeten zijn? Dan betaalt Amaliazorg deze kosten ook. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hoog-/laagbed.
 • Onderhoud en woonruimte bewoner (zoals schilderen binnenwerk): Amaliazorg bepaalt wanneer de slaapkamers en huiskamers geschilderd worden, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.
 • Aanpassingen in uw woonruimte: Amaliazorg zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een verhoogd toilet en handgrepen.
 • Schoonmaak woonruimte bewoner: Amaliazorg zorgt dat het appartement of kamer één keer per week wordt schoongemaakt. Voor deze reguliere schoonmaak betaalt u niets. Afwas en het schoonmaken / bijhouden van inhoud van (koel)kasten horen niet tot de reguliere schoonmaakwerkzaamheden. Wilt u uw appartement of kamer vaker laten schoonmaken dan regulier? Dat kan. U betaalt deze kosten dan zelf. Vraag bij uw locatie naar de mogelijkheden en het tarief. Kunt u nog zelf schoonmaken? Dan vraagt Amaliazorg u om, waar mogelijk, mee te helpen. Amaliazorg betaalt de schoonmaakspullen.
 • Verhuizen: Wil Amaliazorg dat u verhuist? Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? Dan betaalt Amaliazorg de kosten. De vergoedingsregeling spreken we dan af met de cliëntenraad. Wilt u zelf verhuizen? Bijvoorbeeld naar een ander appartement? Of vanuit Amaliazorg naar huis? Dan betaalt u deze kosten zelf.
 • Persoonlijke alarmering: Amaliazorg zorgt voor een persoonlijk alarm, als dat nodig is. Amaliazorg betaalt ook de kosten. Of het noodzakelijk is wordt besloten in de leefgelukgesprekken. Wilt u graag een persoonlijk alarm, maar is dat niet echt nodig? Dan schaft u dit alarm zelf aan.

Telefoon, televisie, internet, energie en verzekeringen

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Verzekeringen voor eigendommen Amaliazorg

 

x

 

x

Eigen verzekeringen zoals zorg- en aanvullende verzekering, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering

x*

 

x*

 

Radio/TV/Internet voor algemeen gebruik

 

x

 

x

Radio/TV/Internet voor individueel gebruik op kamer van de bewoner

x

 

x

 

 • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering: Voor kostbaarheden zoals dure schilderijen of sieraden sluit u zelf een inboedelverzekering af. De inboedelverzekering voor de gangbare inventaris is geregeld door Amaliazorg. U dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor zaken die u voor eigen gebruik heeft.
 • Aanvullende zorgverzekering:
  • Bij verblijf zonder behandeling kan een goede aanvullende verzekering belangrijk zijn, omdat deze extra zaken vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een bril, een hoorapparaat, tandartskosten of niet-reguliere medicatie (homeopathische middelen).
  • Bij verblijf met behandeling is het belangrijk om af te wegen of een aanvullende verzekering echt noodzakelijk is, omdat veel aanvullende zorg al vergoed wordt vanuit de Wlz. Welke aanvullende zorg vergoed wordt is afhankelijk van uw indicatie. Zo is tandheelkundige zorg en fysiotherapie vaak al vergoed. Daardoor kan een aanvullende zorgverzekering niet nodig zijn. Houd er wel rekening mee dat brillen en hoorapparaten geen aanvullende zorg zijn, daarvoor kan het handig zijn om toch een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Dit geldt ook als u dure tandartskosten zoals het vervangen van kronen verwacht, deze worden niet altijd vergoed.
 • Radio/TV/telefoon/internet op eigen appartement/ kamer: Wilt u een televisie, radio- of cd-speler, telefoon en / of computer in uw eigen appartement? Dan betaalt u deze kosten zelf. De tarieven van de abonnementskosten om deze apparaten te gebruiken vindt u in onze tarievenlijst.

Eten en drinken

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Drie maaltijden (ontbijt, lunch, diner), fruit, koffie, thee en dergelijk en een tussendoortje

 

x

 

x

Extra tussendoortjes (denk aan alcoholische dranken, snacks en een etentje buiten de deur op eigen gelegenheid)

x

 

x

 

Medisch noodzakelijk dieet (onder andere dieetpreparaten en dieetvoeding)

 

x

x

 

Persoonlijke wensen bij voeding

x

 

x

 

 • Maaltijden: De voeding voldoet aan de eisen voor gezonde voeding die het Voedingscentrum stelt.
 • Medisch noodzakelijk dieet: Een zoutarm of glutenvrij dieet en medisch noodzakelijke voedingssupplementen (zoals een voedingsverdikkingsmiddel), is onderdeel van de voeding. Voorgeschreven dieetpreparaten en dieetvoeding zijn alleen een Wlz-aanspraak bij behandeling door of namens de verblijfsinstelling. Kijk voor meer informatie op de pagina “Verblijf en behandeling van het Zorginstituut”. Bij verblijf zonder behandeling, dan is de verzekerde voor dieetpreparaten en dieetvoeding aangewezen op de farmaceutische zorg van de Zorgverzekeringswet.
 • Persoonlijke wensen bij voeding: Amaliazorg mag voldoen aan persoonlijke wensen. Wilt u aangepaste voeding, bijvoorbeeld vanwege het geloof? Of wilt u vegetarisch eten? Dan kunt u dat altijd vragen. Wij proberen zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen, maar is dat niet verplicht.

Verzorging

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Haarverzorging (wassen, drogen en kammen)

 

x

 

x

Kappersbezoek (knippen, watergolven etc.)

x

 

x

 

Tandheelkundige zorg

 

x

x

 

Noodzakelijke voetverzorging (nagels knippen, kalknagels, eelt en likdoorns)

 

x

 

x

Medische voetverzorging

 

x2

x3

 

Verzorgingsproducten (shampoo, tandpasta, zeep, doucheschuim, deodorant, nagelknipper, borstel, scheergerei, etc.)

x

 

x

 

Incontinentiemateriaal

 

x

x

 

Wassen, drogen, strijken en stomen van kleding

x

 

x

 

Labels in kleding

x

 

x

 

Gebruik van beddengoed, handdoeken en washandjes

 

x

 

x

Wassen, drogen, strijken en stomen en labelen van kleding, beddengoed, handdoeken etc. die eigendom zijn van Amaliazorg

 

x

 

x

2* Op indicatie van Specialist Ouderengeneeskunde, vastgelegd in het zorgleefplan van de bewoner
3* Op indicatie van de huisarts, declaratie via eigen zorgpolis van de bewoner

 • Mondzorg:  Bij verblijf met behandeling vergoedt het zorgkantoor tandartsbehandelingen rechtstreeks. Alleen ingrijpende behandelingen zoals kronen, bruggen of beugels worden soms niet geheel vergoed. Wij werken samen met MondzorgPlus. Zij verzorgen de mondzorg op de kamer van de bewoner. Bij uw verhuizing bespreken we of u daar gebruik van wilt maken.
 • Voetverzorging / periodieke pedicurebehandelingen: De noodzakelijke voetverzorging is onderdeel van de Wlz. In bepaalde gevallen komt de zorg ten laste van de Zorgverzekeringswet. Hieronder staat uitgelegd hoe de voetzorg in verschillende situaties geregeld is:
  • Bewoners zelf hun voeten kunnen verzorgen, doen dat zelf
  • Bij bewoners die niet zelf hun voeten kunnen verzorgen, neemt Amaliazorg de noodzakelijke voetzorg over.
  • Bij verblijf met behandeling is naast noodzakelijke voetverzorging ook medische zorg bij bijvoorbeeld diabetesvoetenonderdeel van de Wlz-zorg.
  • Als bij verblijf zonder behandeling medische voetverzorging nodig is (bijvoorbeeld bij  diabetesvoeten), dan valt de zorg (op indicatie van de huisarts) onder de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, ketenzorg). De kosten van die geneeskundige voetzorg zijn dan niet voor rekening van Amaliazorg. In de zorgpolis van de bewoner staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld.
 • Verzorgingsproducten: Amaliazorg betaalt alle verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben zoals handschoenen, natte doekjes en toiletpapier.
 • Kledingverzorging: Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten voor het wassen van kleding. Er kan gekozen worden om de was zelf te doen, of dit door Amaliazorg te laten verzorgen. Amaliazorg heeft een eigen wasserij waar uw kleding gewassen en gelabeld kan worden. Deze regeling en de tarieven zijn afgestemd met de cliëntenraad. Voor bewoners die al voor 31 december 2008 in het verzorgingshuis woonden geldt een aparte regeling voor de betaling van de waskosten van kleding.
 • Kosten voor kleding: Bij bewoners met een Wlz-indicatie met behandeling zijn de kosten van het aanschaffen, maken en repareren van speciale (PDL) kleding voor rekening van Amaliazorg. Wij bieden voldoende keuze, wilt u toch iets anders dan de PDL-kleding die wij bieden, dan zijn de kosten voor die kleding voor uw eigen rekening. Het aanschaffen, maken en repareren van eigen kleding is voor rekening van de bewoner zelf. Bij bewoners met een Wlz-indicatie zonder behandeling zijn de kosten van het aanschaffen, maken en repareren van eigen kleding voor rekening van de bewoner. Speciale (PDL) kleding is hier niet van toepassing.

Ontspanning en vakantie

Wie betaalt wat?

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Ontspanning zoals (zingen, optredens, creatief, bakken, bewegen etc.)

 

x

 

x

Uitstapjes

x

 

x

 

Eigen georganiseerde vakanties

x

 

x

 

 • Ontspanning: Het kan af en toe voorkomen dat we een bijdrage vragen voor een activiteit (bijvoorbeeld een uitstapje buitenshuis).

Hulpmiddelen

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Hulpmiddel voor algemeen gebruik en in verband met werk personeel

 

x

 

x

Persoonsgebonden hulpmiddelen

 

x

x

 

Mobiliteitshulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel)

 

x

 

 • Persoonsgebonden hulpmiddelen:  Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat voor u op maat is gemaakt of alleen door u te gebruiken is. Denk bijvoorbeeld aan een speciale beenbeugel. Woont u bij Amaliazorg en wordt u daar ook behandeld? Dan vallen deze hulpmiddelen onder de Wlz-zorg.

Overige producten en diensten

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Bewoner betaalt

Wlz betaalt

Geestelijke verzorging

 

x

 

x

Administratiekosten die met Wlz-zorg te maken hebben

 

x

 

x

Overige administratiekosten

x

 

x

 

Laatste zorg na overlijden zoals schouwarts

 

x

 

x

Afleggen en opbaren

x

 

x

 

 • Geestelijke verzorging: Amaliazorg heeft gespecialiseerd medewerkers geestelijk welzijn in dienst. Daarnaast worden op locatie religieuze activiteiten zoals vieringen georganiseerd. Mogelijkheden voor u tot het beleven van en leven overeenkomstig uw godsdienst of levensovertuiging is een onderwerp waar tijdens de zorgleefplanbespreking aandacht voor is.
 • Opleveren van de kamer na overlijden: Amaliazorg hanteert voor het opleveren van de kamer na overlijden een termijn van maximaal een week (maximaal 7 dagen) om het appartement leeg op te leveren. Deze termijn kan in overleg en tegen een vergoeding verlengd worden.

Meeverhuizen

Voor partnerverblijf hoeft u geen indicatie aan te vragen. Partnerverblijf kunt u rechtstreeks met Amaliazorg afspreken. Wij vragen dan bij het CIZ een indicatiebesluit voor partnerverblijf aan (ZZP0) en registreren de meeverhuizende partner. Naast verblijf heeft de meeverhuisde partner recht op voorzieningen die niet ten laste van de meeverhuisde partner kunnen komen, waaronder in elk geval:

 • het verstrekken van eten en drinken
 • het schoonhouden van de woonruimte
 • roerende voorzieningen

Kijk voor meer informatie op de pagina Verblijf in een instelling van het Zorginstituut.

Als de meeverhuisde partner zelf ook zorgbehoevend wordt, maar nog niet voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz, dan is voor de benodigde zorg een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering nodig.

Eigen bijdrage WLZ
De meeverhuisde partner betaalt, net als de geïndiceerde partner, een eigen bijdrage Wlz. Het CAK stelt de hoogte van de bijdrage vast en legt de bijdrage op. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage en een proefberekening op de website van het CAK.

Zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/m/meeverhuizende-partner-wlz

Vervoer naar het ziekenhuis

 

Verblijf met behandeling

Verblijf zonder behandeling

Bewoner betaalt

Zorgverzekering betaalt (wel eigen bijdrage)

Bewoner betaalt

Zorgverzekering (wel eigen bijdrage)

Taxi / eigen vervoer (mantelzorger)

x

 

x

 

Rolstoelvervoer

 

x

 

x

Ambulance

 

x

 

x

 • Taxi / eigen vervoer (mantelzorger): Bij nierdialyse, behandeling van kanker, zeer beperkt gezichtsvermogen en zorg die onder hardheidsclausule valt wordt dit wel vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.
 • Begeleiding bij bezoek naar het ziekenhuis: wij gaan ervan uit dat u zich hierbij laat ondersteunen door een eigen mantelzorger. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan organiseren wij een vrijwilliger of medewerker die meegaat.
 • Wegbrengen van kweken: In principe verzorgen wij dit, maar in sommige gevallen doen wij een beroep op de (vrijwillige) hulp van uw mantelzorger en is deze hulp heel waardevol.

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan ons cliëntservicebureau.

Meer informatie vindt u ook op de site van het Zorginstituut Nederland: Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling (Wlz) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

Wij hebben ons uiterste best gedaan om dit document zo zorgvuldig mogelijk op te zetten, het kan echter zijn dat er een verandering plaatsvindt die wij nog niet meegenomen hebben. U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht.

Cliëntservicebureau

Wilt u gebruik maken van de diensten van Amaliazorg? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of wilt u advies? Dan kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van Amaliazorg. Wij helpen u graag verder.