Eigen bijdrage, tarieven restaurant en wasserij

Verhuizen naar een verpleeghuis zoals Amaliazorg brengt vragen met zich mee over vergoedingen, de eigen bijdrage en tarieven. Dat begrijpen we, daarom willen we u hier zo compleet mogelijk over informeren. 

Wet langdurige zorg

U of uw naaste komt bij Amaliazorg wonen als er een inidicatie is voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.De Wlz vergoedt zorg als u de hele dag intenzieve zorg en toezicht nodig heeft. Onder de Wlz valt bijvoorbeeld eten en drinken, schoonhouden van de woonruimte, persoonlijke verzorging, gebruik van hulpmiddelen, geneeskundige, farmaceutische en tandheelkundige zorg. U hoeft deze Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wat wel en niet vergoed wordt binnen de Wlz is soms best een zoektocht. Om het u makkelijker te maken hebben we een overzicht gemaakt.

Maandelijkse eigen bijdrage

De overheid vergoed dus de meeste kosten van uw verblijf bij Amaliazorg. Wel betaalt u een maandelijkse wettelijke eigen bijdrage. Amaliazorg is niet betrokken bij de vaststelling of inning van deze eigen bijdrage. Dat wordt geregeld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling. U kunt via de website van het CAK alvast berekenen wat uw eigen bijdrage wordt. 

Niet vergoed

Er zijn producten en diensten die op de Amaliazorg locaties worden aangeboden, maar die niet worden vergoed. U kunt daarbij denken aan de linnenverzorging. Ook persoonlijke zaken zoals een kappersbezoek of kosten voor meer zorg dan in uw indicatie is opgenomen worden niet vergoed. Hiervoor betaalt u vaste tarieven volgens de actuele tarievenlijst. Ook biedt Amaliazorg aanvullende diensten of producten aan tegen betaling. Soms vragen we een bijdrage voor speciale activiteiten voor bewoners op locatie. U kunt ruim vooraf beslissen of u hieraan deel wilt nemen. 

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd (gewijzigd overeenkomstig het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Vragen

Heeft u vragen over vergoedingen, eigen bijdrage en tarieven dan kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau via 0499-365959. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen. Misschien kunt u daar het antwoord op uw vraag al vinden.

Vragen

Heeft u vragen over vergoedingen, eigen bijdrage en tarieven dan kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau via 0499-365959. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen. Misschien kunt u daar het antwoord op uw vraag al vinden.