Kwaliteit, uw welzijn staat voorop

Uw welzijn staat voorop. Een belangrijk aspect daarbij is de zorg voor kwaliteit. Het bieden van veilig verantwoorde zorg en dienstverlening is vanuit de overheid een verplichting. Maar wij vinden het ook ontzettend belangrijk. Verantwoorde zorg vinden wij zorg van goed niveau, die doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de bewoner. Om hierbij een constante kwaliteit te kunnen garanderen en om kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren wordt onze organisatie regelmatig in- en extern getoetst en beoordeeld.

Daarnaast streven we naar tevreden bewoners, mantelzorgers, familie en vertegenwoordigers door onze diensten af te stemmen op de wensen van de bewoner en zijn of haar naasten. Wij voeren daarom regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat u Amaliazorg wilt vergelijken met andere instellingen. Hoe u dat kunt doen vertellen we hieronder. Tevens wijzen we u de weg naar ervaringen van anderen met Amaliazorg. Zo kunt u een bewuste keuze maken. 

Audit en PREZO-keurmerk

Amaliazorg bezit het PREZO keurmerk in de zorg. PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont Amaliazorg aan, volgens branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. Bij het audittraject dat Amaliazorg hiervoor doorlopen heeft, wegen het bewonersperspectief en de bewonerswaardering voor een belangrijk deel mee in het oordeel. Centraal staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de bewoners. Tijdens het traject is naar voren gekomen dat Amaliazorg haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het PREZO keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij jaarlijks een her-audit wordt uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen.

Tevredenheidsonderzoek

Elk jaar houdt Amaliazorg een tevredenheidonderzoek. De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen waarop de eerste contactpersonen naast een waardering ook een toelichting konden geven. Met een respons van bijna 53% in 2023 zijn we zeer tevreden. We hebben ingezoomd op de volgende onderwerpen:

  • Zinvolle dag

  • Welkomstgesprek welzijn

  • Professionele zorg
  • Communicatie /contact met eerste contactpersonen

  • Behandeldienst en externe professionals zoals de pedicure en de kapper

  • Zou u Amaliazorg aanbevelen bij uw familie of vrienden? (0: zeker niet, 10: zeker wel)

De eerste contactpersonen zijn over het algemeen heel tevreden. Er zijn ook suggesties en verbeterpunten aangegeven op bijvoorbeeld het gebied van activiteiten die we op gaan pakken en gaan bespreken in de teams. We zijn heel trots op de waardering dat de respondenten gemiddeld een 9 geven op de vraag of zij Amaliazorg zouden aanbevelen. De eerste contactpersonen hebben volop complimenten gegeven over de manier waarop bewoners benaderd worden. 

Kies beter

Jaarlijks meet Amaliazorg zelf de zorginhoudelijke indicatoren. Deze meetgegevens worden in de landelijke database ‘Kies beter’ ingevoerd. Dit maakt dat vergelijking per indicator tussen verschillende zorginstellingen mogelijk. U kunt de locaties van Amaliazorg met omliggende instellingen vergelijken via Kies Beter.

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland staan ervaringen met Amaliazorg beschreven. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Al vier jaar op rij (2020, 2021, 2022 en 2023) hoort Amaliazorg bij de best gewaardeerde verpleeghuizen van Nederland. In 2023 met een gemiddelde van 9,4 op basis van 117 waarderingen. Daar zijn we ontzettend trots op. U kunt de waarderingen van de diverse locaties via onderstaande links vinden:

Kwaliteitsplan van Amaliazorg

Voor de Verpleeghuiszorg is een Kwaliteitskader opgesteld. Hierbij staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Bekijk het Kwaliteitsplan van Amaliazorg voor 2023 »

Kwaliteit WMO zorg

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost.

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland staan ervaringen met Amaliazorg beschreven. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Kwaliteitsplan

Voor de Verpleeghuiszorg is een Kwaliteitskader opgesteld. Hierbij staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag.