Kwaliteit

Uw welzijn staat voorop. Een belangrijk aspect daarbij is de zorg voor kwaliteit. Het bieden van veilig verantwoorde zorg en dienstverlening is vanuit de overheid een verplcihting. Maar wij vinden het ook ontzettend belangrijk. Daarnaast streven we naar tevreden bewoners, mantelzorgers, familie en vertegenwoordigers.

Verantwoorde zorg vinden wij zorg van goed niveau, die doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de bewoner. Om hierbij een constante kwaliteit te kunnen garanderen en om kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren wordt onze organisatie regelmatig in- en extern getoetst en beoordeeld. We gebruiken hiervoor de vijf volgende indicatoren:

1. Meting zorginhoudelijke indicatoren (ZI meting)
Deze meting richt zich op zorginhoudelijke aspecten van de cliëntenzorg en wordt jaarlijks uitgevoerd. Medio 2016 wordt bekend hoe de ZI gemeten gaat worden in de toekomst.

2. Meting CQ-index
Om de ervaring van bewoners in kaart te brengen wordt eenmaal per twee jaar de CQ-index gemeten. De laatste meting was in het najaar 2017.

3. Audit en keurmerk
In 2015 ontving Amaliazorg drie keer een gouden en een keer een zilveren PREZO keurmerk in de zorg. PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont Amaliazorg aan, conform branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt.

Bij het audittraject dat Amaliazorg hiervoor doorlopen heeft, wegen het bewonersperspectief en de bewonerswaardering voor een belangrijk deel mee in het oordeel. Centraal staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de bewoners. Tijdens het traject is naar voren gekomen dat Amaliazorg haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het PREZO keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij jaarlijks een her-audit is om de kwaliteit te waarborgen.

4. Enquêteformulier bij afsluiting van de zorg door overlijden
Naast de verplicht gestelde metingen voor de sector Verpleging Verzorging en Thuiszorg houdt Amaliazorg zelf ook nog een meting. Als een bewoner in het zorgcentrum is overleden, wordt aan de nabestaanden gevraagd om een enquêteformulier in te vullen over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

5. MIC (Melding Incidenten Cliënten)
Het melden van incidenten waarbij een bewoner of medewerker betrokken is, is zeer belangrijk. Door deze incidenten te analyseren en hiervan te leren kunnen soortgelijke incidenten in de toekomst voorkomen worden.

 

Kwaliteitsplan van Amaliazorg

Voor de Verpleeghuiszorg is een Kwaliteitskader opgesteld. Hierbij staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Bekijk het Kwaliteitsplan van Amaliazorg voor 2019 - 2021 »

Cliënttevredenheid

Amaliazorg vindt het van groot belang om haar diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Wij voeren daarom regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt door een erkend bureau met behulp van de CQ-index. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij nog beter in uw behoeften voorzien.