Kwaliteit, uw welzijn staat voorop

Uw welzijn staat voorop. Een belangrijk aspect daarbij is de zorg voor kwaliteit. Het bieden van veilig verantwoorde zorg en dienstverlening is vanuit de overheid een verplichting. Maar wij vinden het ook ontzettend belangrijk. Verantwoorde zorg vinden wij zorg van goed niveau, die doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de bewoner. Om hierbij een constante kwaliteit te kunnen garanderen en om kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren wordt onze organisatie regelmatig in- en extern getoetst en beoordeeld.

Daarnaast streven we naar tevreden bewoners, mantelzorgers, familie en vertegenwoordigers door onze diensten af te stemmen op de wensen van de bewoner en zijn of haar naasten. Wij voeren daarom regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat u Amaliazorg wilt vergelijken met andere instellingen. Hoe u dat kunt doen vertellen we hieronder. Tevens wijzen we u de weg naar ervaringen van anderen met Amaliazorg. Zo kunt u een bewuste keuze maken. 

Audit en PREZO-keurmerk

In 2018 ontving Amaliazorg vier keer een gouden PREZO keurmerk in de zorg. PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont Amaliazorg aan, volgens branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. Bij het audittraject dat Amaliazorg hiervoor doorlopen heeft, wegen het bewonersperspectief en de bewonerswaardering voor een belangrijk deel mee in het oordeel. Centraal staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de bewoners. Tijdens het traject is naar voren gekomen dat Amaliazorg haar bewoners op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het PREZO keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij jaarlijks een her-audit is om de kwaliteit te waarborgen.

Tevredenheidsonderzoek

In 2019 heeft Amaliazorg een tevredenheidonderzoek gehouden. We hebben ervoor gekozen om met de vragen in te zoomen op het thema ‘belevingsgerichte zorg’, omdat dit een onderwerp is waar we binnen Amaliazorg veel mee bezig zijn. De vragenlijst bestond uit een aantal vragen waarop de eerste contactpersonen naast een cijferwaardering ook een toelichting konden geven. Met een respons van ruim 55% zijn we zeer tevreden. Hieronder kunt u de gemiddelde cijferwaardering vinden voor geheel Amaliazorg:

We zijn heel trots op deze waardering. De eerste contactpersonen hebben volop complimenten gegeven over de manier waarop bewoners benaderd worden en er aangesloten wordt op hun interesses. Maar er zijn ook verbeterpunten genoemd zijn door de eerste contactpersonen. Met name de aandacht en daginvulling voor de bewoner kan beter volgens de eerste contactpersonen. Enerzijds door beter op de hoogte te zijn van de achtergrond en interesses van de bewoners, anderzijds door meer passende activiteiten aan te bieden en meer beweegruimte buiten te creëren. Hier gaaan we mee aan de slag, want hoewel een 7,04 ruim voldoende is, streven wij naar een hoger punt. Want dat is in het belang van de bewoner. 

Kies beter

Jaarlijks meet Amaliazorg zelf de zorginhoudelijke indicatoren. Deze meetgegevens worden in de landelijke database ‘Kies beter’ ingevoerd. Dit maakt dat vergelijking per indicator tussen verschillende zorginstellingen mogelijk. U kunt de locaties van Amaliazorg met omliggende instellingen vergelijken via Kies Beter.

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland staan ervaringen met Amaliazorg beschreven. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt de waarderingen van de diverse locaties via onderstaande links vinden:

Kwaliteitsplan van Amaliazorg

Voor de Verpleeghuiszorg is een Kwaliteitskader opgesteld. Hierbij staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag. Bekijk het Kwaliteitsplan van Amaliazorg voor 2019 - 2021 »

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland staan ervaringen met Amaliazorg beschreven. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Kwaliteitsplan

Voor de Verpleeghuiszorg is een Kwaliteitskader opgesteld. Hierbij staat het continu leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag.