Kwaliteit

Uw welzijn staat voorop. Een belangrijk aspect daarin, is de zorg voor kwaliteit. Het bieden van veilig verantwoorde zorg en overige dienstverlening staan hoog in het vaandel. Daarnaast streven we naar tevreden cliënten en vertegenwoordigers, tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers en een financieel gezonde organisatie.

Kwaliteit van zorg

In 2015 heeft Amaliazorg drie gouden en een zilveren PREZO keurmerk in de zorg behaald.

PREZO staat voor PREstatie ZOrg. Met dit keurmerk toont Amaliazorg aan, conform branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt.

Bij het audittraject dat Amaliazorg hiervoor doorlopen heeft, wegen het cliëntenperspectief en de cliëntwaardering voor een belangrijk deel mee in het oordeel. Centraal staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Tijdens het traject is naar voren gekomen dat Amaliazorg haar cliënten op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve en verantwoorde zorg. Het PREZO keurmerk wordt voor een periode van 3 jaar toegekend, waarbij jaarlijks een her-audit is om de kwaliteit te waarborgen.

Als zorgaanbieder is Amaliazorg verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Om constante kwaliteit te garanderen en kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren wordt onze organisatie regelmatig getoetst en beoordeeld via een intern toetsingssysteem en door externe instanties.

Lees meer over de kwaliteitsindicatoren »

Bekijk het Kwaliteitsplan van 2018 »

 

Cliënttevredenheid

Amaliazorg vindt het van groot belang om haar diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Wij voeren daarom regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Dit gebeurt door een erkend bureau met behulp van de CQ-index. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij nog beter in uw behoeften voorzien.