Klachten, Klagen mag

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de zorgverlening. Klachten zien wij als een suggestie voor verbetering. 

Voor een nog betere zorg- en dienstverlening heeft Amaliazorg een klachtenregeling opgesteld. Daarin staat hoe wij omgaan met klachten en waar u terecht kunt.

Hoe kunt u een klacht uiten?

De verschillende manieren om dat te doen kunt u lezen in de flyer Klagen mag! Wacht vooral niet te lang met het uiten van uw klacht of ongenoegen. Als er zo snel als mogelijk een oplossing wordt gevonden, voorkomt het veel onbehagen. 

Onvrijwillige zorg

Voor al uw vragen of klachten over onvrijwillige zorg kunt u gratis terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon (cvp) Wet zorg en dwang (Wzd). Deze cvp Wzd is niet in dienst van Amaliazorg en staat onvoorwaardelijk naast u. De cvp Wzd kan bewoners of hun vertegenwoordigers ondersteunen. Hij of zij kan met u meedenken hoe en met wie u uw vraag of onvrede bespreekbaar kan maken en u hierbij ondersteunen. Wat u bespreekt is vertrouwelijk.

Alle overige klachten

Voor alle andere klachten kunt u terecht bij klachtenfunctionaris Marc Jansen. U kunt bij hem terecht voor een klacht, maar ook met iets waar u gewoon eens over zou willen praten. Of iets wat u met hem wilt delen, omdat u het niet begrijpt. Soms komt het voor dat iets u raakt, frustreert of verbaast. En wat u om wat voor reden dan ook niet met de zorg of de leidinggevende kunt of wilt delen. Blijf daar dan niet mee rondlopen. Neem contact met Marc op. Hij is niet in dienst van Amaliazorg, maar werkt onafhankelijk en zelfstandig. Er kan dus geen belangenverstrengeling plaatsvinden. De inzet van Marc is gratis voor u.

Waar kunt u terecht met klachten?

Onvrijwillige zorg
Cliëntvertrouwenspersoon Wzd 
088 929 40 99 (ma t/m vr van 09:00 - 17:00)
cvp@adviespuntzorgbelang.nl 

Overige klachten
Klachtenfunctionaris
Marc Jansen
06 543 234 45 (bij voorkeur tussen 18.30 en 20.30 uur op werkdagen)  
m.jansen57@chello.nl 
Krijgt u geen gehoor vanwege bijvoorbeeld vakantie? Bel dan even met het directiesecretariaat via 0499 365959. Zij zorgen dan dat u in contact gebracht wordt met de tijdelijke vervanger van de klachtenfunctionaris.