Leren

Amaliazorg vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich blijven ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is voor de medewerker van de toekomst. Flexibiliteit, van meerdere markten thuis zijn; het biedt gewoonweg meer kansen in de veranderende zorg. Daarnaast is het ook leuk om jezelf te ontplooien. Je kunt veel meer dan je denkt! Wij hebben een gedegen scholingsplan en bieden je volop ontplooiingsmogelijkheden.

Stages (BOL en leerplaatsen (BBL)
Amaliazorg investeert graag in deskundigheidsbevordering en biedt daarom mogelijkheden voor stages en opleidingsplaatsen. Leerlingen en stagiaires heten we van harte welkom. Je kunt bij Amaliazorg een leuke en leerzame stage of een afstudeeropdracht uitvoeren. Leerling of stagiair(e) zijn bij Amaliazorg betekent leren in een bijzondere omgeving met een unieke werksfeer, waar nog tijd is voor persoonlijke aandacht en zorg. Bij beschikbaarheid biedt Amaliazorg de volgende BBL-/BOL-leerplaatsen:

  • verpleegkundige niveau 4;
  • verzorgende niveau 3;
  • helpende niveau 2;
  • MMZ niveau 3;
  • MMZ niveau 4.

Mocht er een BBL-plaats beschikbaar zijn, dan vind je deze bij de vacatures

Stageplaatsen (BOL) worden in principe rechtstreeks ingevuld via de scholen. 

Goede begeleiding
Leerlingen en stagiaires worden begeleid door werk- en praktijkopleiders. Zij zijn het aanspreekpunt van elke leerling/stagiair(e) tijdens de uitvoering van de stage/opdracht op de afdeling. De praktijkopleider stelt samen met de leerling/stagiaire een begeleidingsplan op voor de duur van de stage/opdracht. De uitvoering van het begeleidingsplan is een samenwerking tussen de leerling/stagiaire en de werkbegeleider.

Stage lopen of afstuderen

Leerling of stagiair(e) zijn bij Amaliazorg betekent leren in een bijzondere omgeving met een unieke werksfeer, waar nog tijd is voor persoonlijke aandacht en zorg!

Stuur je sollicitatie »

Vermeld op welk gebied je wilt stagelopen of afstuderen en op welke locatie je dat wilt doen. Sluit altijd een cv bij.

'Het is spannend om na bijna 30 jaar weer terug naar school te gaan, maar het valt 100% mee

Tessa de Rooij vertelt over haar BBL-opleiding