Missie & visie

Waar staat Amaliazorg voor, hoe gaan we met elkaar om en waar gaan we voor? Dat hebben we benoemd in onze missie, visie en kernwaarde. We werken volgens de missie, visie en kernwaarde. Bij ons handelen vragen we ons af of het klopt met onze missie, visie en kernwaarde.

Onze missie - waar staan we voor
Amaliazorg biedt zorg, welzijn en wonen op locatie met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners te optimaliseren. De focus ligt op het bieden van goede zorg aan mensen met een psychogeriatrische (dementie) zorgvraag binnen de groepen voor het belevingsgericht groepswonen. Wij willen op dit gebied lokaal de meest gewilde aanbieder en werkgever te zijn.

Onze visie - hoe doen we dat
Onze bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners. Hiervoor werken we belevingsgericht. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek en afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Hierdoor kunnen bewoners optimaal belevingsgericht wonen en leven. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en vrijwilligers die deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk welzijn voor de bewoner in een omgeving die vertrouwen en veiligheid biedt. 

Onze kernwaarde
Om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen is voor de gehele organisatie belevingsgericht als kernwaarde benoemd. Dit betekent dat het belevingsgericht werken door de aderen stroomt van al onze medewerkers. Alle medewerkers binnen Amaliazorg zijn zich bewust van hun handelen en de invloed die dat heeft op het welbevinden van de bewoner.

Kwaliteit

Uw welzijn staat voorop. Een belangrijk aspect daarin, is de zorg voor kwaliteit. Het bieden van veilig verantwoorde zorg en overige dienstverlening staan hoog in het vaandel. Daarnaast streven we naar tevreden bewoners en vertegenwoordigers, tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers en een financieel gezonde organisatie. 

Samen leven kleur geven

Amaliazorg samen leven kleur gevenDat is waar we bij Amaliazorg elke dag mee bezig zijn. Maar hoe doe je dat? Dat kan al met een klein gebaar waardoor je een glimlach op het gezicht van een bewoner tovert of waardoor je een bewoner ziet genieten. Het heeft te maken met warme aandacht, zinvolle bezigheden, thuis voelen, jezelf kunnen zijn, erkenning krijgen en van betekenis zijn. Daar willen we om bekend staan. Ga op zoek naar wat of wie het leven van een bewoner kleur geeft. We willen ook jouw werk kleur geven. Laat ons weten wat jouw werk kleur geeft en bespreek dit ook met je collega's. Want jouw werkgeluk vertaalt zich door in het welzijn van de bewoners.