Welzijnsactiviteiten

Bij Catharinenberg is er wekelijks een gevarieerd activiteitenprogramma voor alle bewoners. Er zijn individuele en groepsactiviteiten. Vaak op een vast moment in de week. Dit brengt structuur, voorspelbaarheid en houvast voor de bewoners. Door de variatie in activiteiten kunnen we belevingsgericht werken. Er is voor ieder wat wils. Bij de groepsactiviteiten komen bewoners van verschillende huiskamers met elkaar in contact.  Als blijkt dat zij een leuke klik met elkaar hebben, dan vloeien daar weer andere contactmomenten uit voort. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat bewoners bij elkaar in de huiskamer op de koffie of thee gaan.

We zijn dankbaar voor de actieve bijdrage van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers die ondersteuning bieden tijdens de groepsactiviteiten van De Ontmoeting, vrijwilligers die de 1-op-1 activiteiten aanbieden, zoals met de duo-fiets op pad of wandelen.

Danssalon

De kapel van Catharinenberg leent zich uitstekend om een dansje te wagen. Elke donderdagmiddag is er leuke muziek waarbij de benen niet stil kunnen blijven en er gedanst wordt. Of u daar nu ervaring mee hebt of niet. Iedereen danst mee. Ook mag er luidkeels meegezongen worden.

Peuters op bezoek

Een keer per maand, komen er peuters op bezoek om samen met enkele bewoners een leuke activiteit te ondernemen. 

Creatieve activiteit

Wekelijks vindt er op maandagmiddag een creatieve activiteit plaats. Dit kan bloemschikken, vazen verven, schilderen, tekenen, breien of een andere creatieve activiteit zijn.

Soosavond

Elke donderdagavond is een soosavond. Dit is een gezellig avondje! Denk aan een bioscoopavond, spelletjesavond, muziekavond of kaartavond. De invulling kan elke week anders zijn, daarom sluiten er wekelijks verschillende bewoners aan, afhankelijk van het thema van de avond en wie eenzelfde hobby of interesse heeft.

Bewegen

Bij Catharinenberg vinden we beweging erg belangrijk. Dagelijks proberen we zoveel mogelijk bewoners mee naar buiten te nemen voor een wandeling. Ook onze actieve vrijwilligers leveren hier een grote bijdrage aan. Daarnaast is elke vrijdagochtend een beweeggroep. We starten met bewegen op muziek en daarna doen we interactieve beweegoefeningen. De bewoners doen enthousiast en fanatiek mee.

Verhalen van vroeger (reminiscentie)

Wekelijks vindt er op dinsdagochtend reminiscentie plaats, ofwel ‘verhalen van vroeger’. Reminiscentie is het ophalen van herinneringen aan vroeger en het opnieuw beleven van de daarmee gepaarde emoties. Dit doen met foto’s, materialen, muziek enzovoort. Wekelijks is dit een ander thema zoals iemands jeugd, de schooltijd, feestdagen, eerste liefde, ouderschap, babytijd of trouwen.

Het gaat hierbij om het plezier wat de mensen beleven aan het reminisceren zelf. Het gaat er dus niet om of ze feitelijk nog bepaalde kennis hiervan op kunnen halen uit het geheugen. Alles wat in deze groep beleeft of herbeleeft wordt mag er zijn, er is geen ‘goed’ of ‘fout’. Wanneer bijvoorbeeld een foto van vroeger wordt gebruikt als ondersteuning voor een gesprek, is het belangrijk om niet naar kennis te vragen. Het zorgt voor een moment van herkenning en daarmee roept het een gevoel van geborgenheid op. Dit vergroot iemands eigenwaarde en mensen kunnen gebeurtenissen uit hun verleden zonder dementie, opnieuw beleven. Mensen ervaren hierdoor meer zelfvertrouwen.

Koersbal en sjoelen

De woensdag staat onder andere in het teken van ‘sport en spel’, Op die dag vindt er in de ochtend koersbal plaats en in de middag kunnen bewoners aansluiten bij het sjoelen. 
Koersbal wordt gespeeld op een mat van 8 x 2 meter. De 'koersballen'zijn van massief kunststof en aan de zijkanten gemerkt met cirkels. Het zwaartepunt ligt iets naast het midden, waardoor de ballen geen rechte lijn rollen. Het spel wordt in duo's en om de beurt gespeeld. Het spel kan zowel zittend als staand gespeeld worden. 

Gespreksgroep 'Op verhaal komen'

Dit is een gezellig clubje met wisselende deelnemers die samenkomen voor goede themagesprekken over levensvragen of het geloof. Hier kan iedere bewoner zich gehoord en gezien voelen. We beginnen of eindigen vaak met een lied of gedicht, we werken met spelletjes, kaarten of voeren juist een open gesprek. Alles kan. Meestal zijn er ongeveer 8 bewoners die deelnemen, dit kunnen elke keer andere bewoners zijn. Deze groep komt een keer in de twee weken samen op woensdagmiddag.

Klassieke muziek uurtje

We kiezen elke keer voor één componist. Aangevuld met foto’s en beelden luisteren we dan samen naar klassiek muziek. Ook wordt er meer verteld over de levensgeschiedenis van de componist, soms afgewisseld met een leuke quiz over deze componist. De bewoners die aansluiten bij de klassieke muziek groep, mogen zelf – met elkaar – de volgende componist uitkiezen, die ze de keer erop samen willen horen. Deze groep komt om de week samen op woensdagmiddag.

Yoga

Elk maandagochtend is er stoelyoga. Deze groepsactiviteit wordt gegeven door vier enthousiaste vrijwilligers. 

Biljarten

Iedere donderdagochtend wordt er gebiljart samen met een enthousiaste vrijwilliger. We biljarten in de Kapel. Daar is achteraan een ‘biljartcafé nagebootst. We biljarten zowel individueel als in groepsverband.

Duofiets

Een vaste vrijwilliger komt fietsen met bewoners die dat willen. Dat is op maandagmiddag. 

Catharinenbergkoor

Dinsdagmiddag staat in het teken van muziek. Er worden dan (oud-)Nederlandse liederen gezongen onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Teken- en breiclub

Iedere donderdagochtend komen een aantal dames bij elkaar om met elkaar koffie en thee te drinken, te tekenen en te breien. Er hangt een ongedwongen en gezellige sfeer.

Materialen die u kunt gebruiken

Informeer bij de gespecialiseerd medewerkers welzijn naar alle materialen die u kunt gebruiken om een fijn bezoek met uw naaste te hebben. We hebben bijvoorbeeld de beschikking over:

  • Braintrainer
  • Tovertafel
  • CRDL: heel geschikt om contact te krijgen met mensen met dementie die moeite hebben met communicatie. In deze video legt collega Clasien uit hoe u deze kunt gebruiken. U kunt de collega's vragen waar u de CRDL kunt vinden. 
  • Duo-fiets: Ook u kunt met uw naaste met de duofiets op pad gaan. De duofiets heeft trapondersteuning, waardoor u makkelijk kunt fietsen en uw naaste niet per se mee hoeft te trappen. U kunt er zo samen op uit. De duofiets kunt u reserveren bij de receptie.

Voor uitleg over het gebruik van deze materialen, kunt u terecht bij één van de gespecialiseerd medewerkers welzijn.

Mimakker

Een keer per week komt er een MiMakker op bezoek. Een MiMakker is een contactclown voor mensen met dementie. 

Snoezelruimte

We hebben een inloopsnoezelruimte voor met name bewoners met vergevorderde dementie. Zij kunnen vaak zeer beperkt deelnemen aan gezamenlijke activiteiten op de woongroep. Contact maken wordt steeds moeilijker, maar zij reageren vaak wel goed op prikkeling van bepaalde zintuigen. Dit activeren van de zintuigen wordt snoezelen genoemd. Ook voor andere bewoners is deze ruimte geschikt en deze kan ook door bewoners met familie gebruikt worden als activiteit. De snoezelruimte heeft als thema ‘natuur’. De ruimte is aangekleed met natuurpanelen, een fijne zithoek, muziekmogelijkheid, licht en geur. Zo worden alle zintuigen geprikkeld. Alle elementen zijn gericht op en bestemd voor bewoners met dementie. Gespecialiseerd medewerker welzijn Iris Kaashoek vertelt erover in dit filmpje.

Snoezelbadkamer

We beschikken over een snoezelbadkamer. Deze is warm ingericht met gedempt licht. Er staat een vloeistofprojector die beelden tegen de muur projecteert, een stereo-installatie waar favoriete, rustgevende en ontspannende muziek gedraaid kan worden en een geurlampje waarvoor verschillende geuroliën zijn. Wij hebben ervaring met mensen met dementie die tijdens het dementieproces bang worden van de douche en dit laten merken door heel boos te worden. Diezelfde mensen ontspannen en genieten als ze in het snoezelbad liggen.

Snoezelruimte

Snoezelruimte

De Ontmoeting

De plek waar onze groepsactiviteiten plaatsvinden noemen we ‘De Ontmoeting’. Dit is een centrale plek, waar het bruist en waar mensen van verschillende huiskamers elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar interesses met elkaar gedeeld kunnen worden en waar verbinding plaatsvindt. 

Welke activiteiten voor welke bewoner?

De Gespecialiseerd Medewerker Welzijn bekijkt samen met de bewoner welke activiteiten aansluiten bij zijn of haar wensen, behoeften en mogelijkheden. Hierbij kijken we naar hobby’s en interesses, persoonlijkheid/karakter en de fase van de dementie.

Ook brengt de Gespecialiseerd Medewerker Welzijn in het welkomstgesprek welzijn met familie in kaart welke (groeps-)activiteiten passend kunnen zijn en in welke vorm.

In overleg met de Eerste Verantwoordelijke Verzorgende of Verpleegkundige (EVV’er) en collega’s van de afdeling kijken we samen met de bewoner hoe hij of zij de activiteiten ervaart. Zo kunnen we nog aanpassingen in het programma doen om het nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de bewoner. U kunt ook uw ervaringen terugkoppelen aan de EVV van uw naaste.

Netwerkparticipatie

We bespreken ook graag met uw netwerk welke rol zij kunnen en willen spelen. Zo kunnen we samen de mens achter de dementie blijven zien en hier het welzijn zo goed mogelijk op afstemmen. Dit doen we samen, met elkaar.