Rol van de mantelzorg en familie

Mantelzorgers en familie vervullen een belangrijke rol binnen het belevingsgericht groepswonen van Amaliazorg. Familie en vrienden zijn voor de bewoners van Amaliazorg een rustpunt en klankbord en een bron van informatie en inspiratie voor medewerkers van Amaliazorg. Familie kent door een gezamenlijk verleden de bewoner en diens wensen, voorkeuren en afkeuren. We nodigen hen actief uit om op bezoek te komen en om mee te helpen.

Samenwerking en goede communicatie is hierbij van groot belang. Familie neemt een belangrijke plaats in binnen het belevingsgericht groepswonen. Familie is de hele dag welkom en kan een handje helpen bij bijvoorbeeld het huishouden, activiteiten, boodschappen doen, eten, enzovoorts. 

Verhuizen naar een verpleeghuis is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Het betekent een grote verandering in het leven van de bewoner en familieleden. U zult daarom ongetwijfeld vragen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

Een vraag voor de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Amaliazorg behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Zij worden vaak vertegenwoordigd door familieleden of andere vertegenwoordigers. Zo wordt het belang van de bewoners ook vanuit uw oogpunt gehoord en meegenomen in geval van belangrijke wijzigingen. Bij een aantal belangrijke wijzigingen heeft de cliëntenraad zelfs instemmingsrecht. Hebt u een vraag voor de cliëntenraad of wilt u meer weten over de samenstelling?