2020 in vogelvlucht

Het jaar 2020 ligt alweer bijna achter ons. Het gaat de boeken in als het jaar waarin we allemaal opeens mondkapjes gingen dragen, er heel veel opeens niet door kon gaan en waar corona het leven van ons allemaal beheerste. Maar er is meer gebeurd in 2020 bij Amaliazorg. Dat zetten we hier in vogelvlucht op een rijtje.

Invoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt sinds 1 januari 2020. De wet regelt de rechten van cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers bij het toepassen van vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Start kwaliteitsverpleegkundigen en coaches onbegrepen gedrag

Met de landelijke kwaliteitsgelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren hebben we kwaliteitsverpleegkundigen en coaches onbegrepen gedrag aan kunnen nemen.

De kwaliteitsverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het blijvend bevorderen van de kwaliteit van zorg binnen Amaliazorg. Zij nemen collega’s al coachend mee in een veilige, cliëntgerichte zorg en eigen regie. Ze zijn ook een vraagbaak voor collega’s en werken deels mee in de zorg.

Mensen met dementie doen soms dingen die we niet begrijpen. Dit noemen we onbegrepen gedrag. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat onbegrepen gedrag. Het komt dus heel vaak voor. Dit kan herhalend gedrag zijn, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos worden, passief of juist agressief gedrag. Het is al het gedrag wat vervelend is voor de bewoner zelf en / of voor zijn of haar omgeving. Om goed met dit gedrag om te gaan, is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Dan kunnen we het verminderen. Sinds begin dit jaar heeft Amaliazorg twee coaches onbegrepen gedrag in dienst die hier actief mee aan de slag zijn

Aan de slag met het Elektronisch Cliëntdossier (ECD)

Op 10 februari 2020 is de eerste locatie van Amaliazorg (Catharinenberg) gaan werken met een elektronisch cliëntdossier (ECD). Na jaren te hebben gewerkt met papieren zorgdossiers waar alle informatie over de bewoners in stond, zijn we dit jaar met alle locaties overgegaan naar digitale zorgdossiers. De collega’s hebben hier scholingen voor gehad en het beste beentje voor gezet, want tijdens de invoering kwam ook corona om de hoek kijken in Nederland. Een topprestatie!

Familie kan meekijken in het ECD via Caren Zorgt

We zijn ontzettend blij dat de invoering van het elektronisch cliëntdossier (ECD) zo goed opgepakt is door alle collega’s in de coronatijd, want hierdoor konden families tijdens het landelijke bezoekverbod in de verpleeghuizen wel meekijken in het zorgdossier van hun naaste. Dit kan via Caren Zorgt en is ook beschikbaar voor deelnemers van de dagactiviteiten.

Corona

Hoe een virus opeens alles anders kan maken. Opeens was corona in Nederland en dit onbekende virus kwam steeds dichterbij. En uiteindelijk ook in onze huizen. We hoopten het bij een eerste golf te houden, maar helaas kwam er ook een tweede golf. Het was heftig voor alle betrokkenen met een bezoekverbod, continu veranderende regels, bewoners die ziek werden en waarvan een aantal ons ook ontvielen. Werken met mondkapjes op, afstand houden. We blijven er scherp op en doen allemaal ons best. We hopen dat 2021 uiteindelijk coronavrij gaat worden en dat we elkaar dan weer een knuffel kunnen geven. In het Klaverblad van juli blikten we terug op de eerste golf. 

Weer alle locaties vertegenwoordigd in de cliëntenraad

De cliëntenraad geeft bewoners een stem. We zijn blij dat namens alle locaties weer een vertegenwoordiging in de cliëntenraad is. Zij kunnen zaken namens bewoners en families aankaarten en hebben op een aantal onderwerpen ook instemmingsrecht. Het is fijn om namens elke locatie twee vertegenwoordigers te hebben. Als u interesse heeft, dan horen we dat graag via ccr@amaliazorg.nl.

Klooster Blijendaal krijgt in nabije toekomst andere eigenaar

Vanwege de afname van het aantal zusters is de Karmel (eigenaar van het klooster) op zoek naar een nieuwe eigenaar. Waarschijnlijk betekent dit ook dat het gebouw gerenoveerd gaat worden. Uiteraard blijft Amaliazorg warme zorg bieden aan de zusters en bewoners. De Karmel is op dit moment in overleg met toekomstige eigenaren. Het is de bedoeling dat Amaliazorg een rol blijft houden in de zorg voor de bewoners van het pand. De zusters en bewoners die er wonen blijven uiteraard warme zorg krijgen.

Start Han Hendrikse

Op 1 augustus is Han Hendrikse (53) gestart als directeur-bestuurder van Amaliazorg. Hij was daarvoor directeur-bestuurder van de Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht.

Uitbreiding bij Van Haarenstaete

Vanaf begin januari is Van Haarenstaete uitgebreid met de Heise Serre. In deze vleugel waren eerst alleen appartementen voor bewoners die zelfstandig woonden. Omdat de vraag voor verpleeghuisplekken zo groot is, hebben we besloten om deze appartementen geschikt te maken voor verpleeghuisbewoners. Hierdoor zijn vijf extra kamers gecreëerd. De bewoners sluiten overdag aan bij een van de andere woongroepen van Van Haarenstaete.

PREZO-keurmerk verlengd

In september vonden (tussentijdse) PREZO-audits plaats. Dit is een keurmerk wat wordt uitgegeven door Perspekt. We zijn ontzettend trots dat op alle locaties het PREZO-keurmerk behouden blijft. Tijdens de audit wordt de kwaliteit van zorg, welzijn en wonen gemeten en inzichtelijk gemaakt. Het verlengen betekent dat erkend wordt dat wij ons inzetten om aan de meest recente kwaliteitseisen in de zorg te voldoen. We hebben complimenten en adviezen gekregen. Die adviezen pakken we uiteraard op of hebben we al opgepakt.

Nieuwe ondernemingsraad

Amaliazorg heeft een nieuwe ondernemingsraad. Ze hebben ontzettend veel zin om zich voor de belangen van de medewerkers in te zetten.

Amaliazorg in de Zorgkaart Nederland top 10

Elk jaar maakt Zorgkaart Nederland een top 10 bekend van best gewaardeerde verpleeghuizen. Op Zorgkaart Nederland kunnen mensen waarderingen achterlaten over onder andere verpleeghuizen. Meer dan 40 familieleden hebben dit jaar waarderingen achtergelaten over Amaliazorg. En wat voor een waarderingen. Stuk voor stuk prachtige waarderingen en uiteraard ook verbeterpunten die we oppakken. We zijn ontzettend trots op de prachtige waarderingen. We zijn met een 9,2 gemiddeld gewaardeerd en daarmee in de Zorgkaart Nederland top 10 beland. Wij zijn ontzettend trots dat onze inzet ook gewaardeerd wordt. Bedankt voor deze eer!

Vijf nieuwe kamers bij Catharinenberg

Tot vorig jaar woonden er nog zusters op Catharinenberg. Vorig jaar zijn zij verhuisd naar Oirschot en dat betekende dat de villa van de zusters leeg stond. Op de eerste verdieping van de voormalige villa van de zusters zijn dit jaar vijf nieuwe kamers gemaakt. Deze kamers horen bij woongroep De Molen. Vanwege de uitbreiding van de groep is een extra huiskamer gemaakt in een gedeelte van het restaurant. Hierdoor is ook de looproute groter geworden.