Amaliazorg vernieuwt raad van toezicht

Jan Willem Buyser en Marjolein Verstraeten zijn per 1 september 2020 toegetreden tot de raad van toezicht van Amaliazorg. Zij nemen de plaats in van Peter Broeders en Peter Kanters. Van beide heren loopt de zittingstermijn aan het einde van dit jaar af.

Jan Willem Buyser adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders op het snijvlak van bestuur, organisatie en vastgoed. Hij heeft ruime ervaring als toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Zijn kennis en affiniteit in die posities liggen vooral in het leggen van de verbinding tussen de maatschappelijke context en het besturen van de organisatie, strategisch risicomanagement, ondernemerschap, vastgoed en de werkgeversrol van de RvT. Binnen de raad van toezicht van Amaliazorg is zijn aandachtsgebied financiën en vastgoed.

Marjolein Verstraeten is Manager Thuiszorg bij Santé Partners. In haar rol als toezichthouder focust zij zich vooral op HR en organisatieontwikkeling vanwege haar ruime ervaring als HR-manager bij diverse organisaties. Ze vindt het belangrijk dat de mensoriëntatie (zacht op de mens) in balans is met een gedegen bedrijfsresultaat.

Beide nieuwe leden passen uitstekend in het profiel dat de raad van toezicht voor ogen stond en hebben ruime ervaring als lid van een raad van toezicht. Amaliazorg is een kleine Noord-Brabantse zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. De organisatie is gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie.