Amaliazorg werkt mee aan regionale aanpak personeelstekort ouderenzorg

Op donderdag 21 september hebben veertien Midden-Brabantse zorginstellingen, drie mbo- en hbo-onderwijsinstellingen, twee werkgeversorganisaties en Zorgkantoor VGZ afgesproken om samen de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg aanpakken. Amaliazorg is één van de instellingen die hieraan meewerkt. 

Op donderdag 21 september hebben veertien Midden-Brabantse zorginstellingen, drie mbo- en hbo-onderwijsinstellingen, twee werkgeversorganisaties en Zorgkantoor VGZ afgesproken om samen de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg aanpakken. Amaliazorg is één van de instellingen die hieraan meewerkt. Het doel van deze regionale aanpak is dat kwetsbare ouderen de juiste kwaliteit van zorg en ondersteuning krijgen. Dat kan alleen met voldoende gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Die gezamenlijke aanpak is hard nodig. In Brabant zijn op dit moment 982 geregistreerde vacatures. Ook Amaliazorg heeft diverse vacatures. Dat wordt in de nabije toekomst nog meer. Er komen meer ouderen, zij worden steeds ouder en hebben een snel stijgende zorgvraag. Om hieraan te voldoen, is het van groot belang om meer medewerkers op te leiden, huidige medewerkers te behouden én om mogelijkheden te creëren voor zij-instroom. We moeten als zorginstellingen en onderwijs extra inspanningen leveren om meer mensen warm te maken en te houden voor de zorg. Dat gaan we als volgt doen:

  • De betrokken zorginstellingen zorgen voor meer stageplaatsen. Hierdoor kunnen het mbo en hbo meer studenten aannemen. Daarnaast krijgen studenten een baangarantie. Met het diploma op zak kunnen zij altijd werk krijgen in de Midden-Brabantse zorgsector.
  • De betrokken zorginstellingen stimuleren hun medewerkers om te blijven leren. Zo kunnen zij hun niveau verhogen én zij krijgen een intern scholingsprogramma aangeboden waarbij aandacht is voor technologische innovaties. Daarnaast gaan medewerkers samen met studenten deelnemen aan innovatieve leergemeenschappen binnen de instellingen. Ook komen er instellingsoverstij-gende afspraken om bij uitstroom medewerkers te behouden voor de regio.
  • Alle betrokken partijen stellen samen een plan op om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken voor zij-instromers.
  • Alle betrokken partijen sluiten aan bij Brabant-brede imago-activiteiten van Transvorm en er komt een regionaal actieplan om het imago van de ouderenzorg te verbeteren. Als sector is het belangrijk dat we blijven uitdragen hoe bijzonder het is om met ouderen te werken.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. Als u vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar info@amaliazorg.nl of bellen naar 0499 365959.

Betrokken organisaties:

  • Schakelring, Thebe, De Wever, Volckaert, Maasduinen, Het Laar, Amaliazorg, ’t Heem, Huize st. Franciscus, Maria Oord, Home Instead, Woonlandschap Leyhoeve, Actiefzorg, CCC Zorg Midden-Brabant
  • Transvorm, De Zorgacademie Midden-Brabant
  • ROC Tilburg, Fontys Hogeschool en Avans Hogeschool