Amaliazorg wordt eigenaar van pand Klooster Blijendaal

Vorig jaar hebben de Karmel van de H. Jozef Oirschot en Amaliazorg een overeenkomst getekend waarin stond dat locatie Blijendaal rond 1 juli 2021 haar deuren zou sluiten als woonzorglocatie. Het afgelopen jaar hebben de partijen samen gekeken naar de mogelijkheden voor een passende nieuwe woonomgeving voor de verblijvende zusters en de bewoners. Alle scenario’s zijn de revue gepasseerd en uiteindelijk zijn beide partijen in goed overleg overeengekomen dat Amaliazorg de nieuwe eigenaar wordt van het pand. Dit betekent dat de woonzorglocatie open blijft en de verblijvende zusters en bewoners er kunnen blijven wonen.

De Karmel ging de afgelopen periode op zoek naar een nieuwe toekomstige bestemming van het gebouw. Dit was nodig, omdat het aantal zusters steeds verder afneemt en de Karmel een goede bestemming van het pand wilde veilig stellen. Zuster Lucia van Steensel van de Karmel legt uit: “We hebben vorig jaar al besproken dat het een zorgbestemming kon zijn waarin Amaliazorg een rol zou kunnen krijgen. De jarenlange samenwerking met Amaliazorg in het prachtige gebouw aan de Nieuwstraat in Oirschot ervaren we beide als ontzettend prettig. Door de stevige onderlinge band met Amaliazorg en de sterke voorkeur voor een zorgbestemming waarbij de verblijvende zusters op deze locatie konden blijven is deze keuze gemaakt. Met Amaliazorg hebben we een overeenkomst getekend dat zij de eigenaar worden van het pand en dat de verblijvende zusters er kunnen blijven wonen”

Voorzien in toenemende vraag
Directeur-bestuurder Han Hendrikse van Amaliazorg is ontzettend blij met deze ontwikkeling: “Voor alle bewoners, hun naasten en de verblijvende zusters en voor Amaliazorg zelf ben ik ontzettend verheugd met deze ontwikkeling. We merken dat er nog steeds een toenemende vraag is naar zorgwoningen. In die behoefte kunnen we nu beter voorzien. We gaan nu plannen maken hoe we dat precies gaan invullen. Daarbij kijken wij naar alle locaties van Amaliazorg  Zodra er meer over de huisvestingsplannen bekend is informeren we alle betrokkenen.”

Meer lezen over Blijendaal.