Dromen over de toekomst van Amaliazorg Van Haarenstaete

Het vooraanzicht van het gebouw van Amaliazorg Van Haarenstaete is na ruim een eeuw nog steeds onveranderd. Ook al is er in al die tijd al flink wat keren verbouwd en aangebouwd. Amaliazorg heeft gedroomd over nieuwe verbouwplannen voor de toekomst, waarbij het vooraanzicht nog steeds onveranderd blijft. Deze dromen willen we graag met u delen.

Inloopsnoezelruimte

De eerste droom wordt al heel snel werkelijkheid. We gaan dit jaar een inloopsnoezelruimte maken voor met name bewoners met vergevorderde dementie. Zij kunnen vaak zeer beperkt deelnemen aan gezamenlijke activiteiten op de woongroep. Contact maken wordt steeds moeilijker, maar zij reageren vaak wel goed reageren op prikkeling van bepaalde zintuigen. Dit activeren van de zintuigen wordt snoezelen genoemd. Ook voor de andere bewoners is deze ruimte geschikt en deze kan ook door bewoners met familie gebruikt worden als activiteit. De snoezelruimte krijgt als thema ‘natuur’. Alles in de snoezelruimte heeft betrekking op de natuur zodat de bewoners zich veilig voelen (zie afbeelding 1). De ruimte wordt aangekleed met natuurpanelen, een fijne zithoek, muziekmogelijkheid, licht en geur. Zo worden alle zintuigen geprikkeld. Alle elementen zijn gericht op en bestemd voor bewoners met dementie.

Subsidie

Bewoners kunnen hiervan genieten onder begeleiding van een medewerker, vrijwilliger, familie of vriend. De snoezelkamer kan individuele of met een kleine groep gebruikt worden. Dit plan is bedacht en uitgewerkt door de coach onbegrepen gedrag, de gespecialiseerd medewerker welzijn en coördinator facilitair. Dankzij subsidie van FNO Klein Geluk (www.fnozorgvoorkansen.nl) kunnen we dit ook daadwerkelijk realiseren. De snoezelruimte komt in de badkamer bij de ingang van de Heise Hof. Dit bad wordt nauwelijks gebruikt. De voorbereidende werkzaamheden starten deze week. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Korte termijndromen

Voor 2021 – 2022 dromen we over een interne verbouwing. We willen van de Heise Serre een echte woongroep maken met een eigen huiskamer. De Heise Serre bevindt zich in de aanbouw aan de zijde van de Hintelstraat (zie foto 1). De vijf huidige bewoners sluiten nu overdag aan bij een van de bestaande woongroepen. Door de bestaande appartementen in de aanbouw te verbouwen wordt de indeling logischer en krijgt elke bewoner een eigen douche en toilet.

Grand Café verplaatsen

Het Grand Café, wat nu aan de voorzijde van de Pastoor van Haarenstraat gevestigd is, willen we verplaatsen naar de laatste appartementen aan de Hintelstraat. Daar komt ook de ingang en een veilig terras waardoor de bewoners en bezoekers ook van de reuring op het dorsplein en de doorgaande weg kunnen genieten.

Dagactiviteiten voor thuiswonende senioren

De ruimte waar het Grand Café nu gevestigd is wordt dan geschikt gemaakt als ruimte voor senioren die nog thuis wonen, maar één of meerdere dagen op zoek zijn naar dagactiviteiten. Weet u iemand die hier interesse in heeft, dan kunt u mailen naar yvonne.oversteeg@amaliazorg.nl. Dan kunnen we u gericht op de hoogte houden.

Dit zijn de dromen op korte termijn die we nu verder aan het uitwerken zijn. We kunnen daarom nog niets zeggen over een termijn waarop we kunnen starten met deze interne verbouwing. Uiteraard houden we u op de hoogte als er meer bekend is.

Dromen op langere termijn

De wachtlijsten in de regio lopen op voor senioren die niet langer thuis kunnen of willen wonen en op zoek zijn naar een geschikte plek om te wonen. De verwachting is dat die vraag in de toekomst alleen maar groter wordt. In die behoefte willen we graag voorzien door aan de zijde van de Hintelstraat een aanbouw te realiseren van twee woonlagen. Er komen op de eerste verdieping appartementen voor senioren met dementie en op de begane grond appartementen voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen in de nabijheid van zorg. We willen ook een of twee appartementen realiseren voor senioren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen bijvoorbeeld omdat de partner een operatie ondergaat. We merken dat daar ook veel vraag naar is.

Meer bewegingsvrijheid voor bewoners

Als dit gerealiseerd kan worden dan komt ook een andere droom uit. We willen graag een grote tuin voor de bewoners realiseren waar zij in veilige vrijheid kunnen verblijven. Door de aanbouw te realiseren creëren we een grote veilige omsloten tuin waardoor we de beweegruimte voor al onze bewoners vergroten. Zo ontstaat veilige vrijheid. Dat is een van de thema’s waarin we investeren. Voor deze toekomstdroom is uiteraard een sluitende begroting nodig en ook een vergunning. Dit is geen droom die al uitkomt, maar wel een droom waarin wij geloven en waar we aan willen werken. Als Amaliazorg geloven we ook in samenwerking en transparantie. Omdat we meer willen betekenen voor de ouder wordende mens willen we onze diensten uitbreiden en onze dromen samen met u verder ontwikkelen, maar ook met de inwoners van Mariaheide. Daarom hebben we met een afvaardiging van de dorpsraad van Mariaheide een vergadering gehad. Zij hebben uitgebreide documentatie over de mogelijke uitbreiding gekregen. Deze is inzichtelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dus ook voor u.

Hebt u nog vragen, ideeën of opmerkingen?

Dan kunt u deze delen met Yvonne Oversteeg, locatiehoofd van Van Haarenstaete. Zij is te bereiken via yvonne.oversteeg@amaliazorg.nl. U kunt met haar ook een afspraak maken om de documentatie over de uitbreiding in te zien.

  • Afbeelding 1: Rechtsboven een schets van de gedroomde aanbouw 
  • Afbeelding 2: de inrichting van de inloopsnoezelruimte

  • Afbeelding 3: Aan de linkerzijde de bestaande aanbouw aan de Hintelstraat die we intern willen verbouwen
  • Afbeelding 4: Het huidige Amaliazorg Van Haarenstaete. Met de rode lijn is het perceel aangegeven.