Erkenning voor unieke regionale zorgsamenwerking in wachtlijstbeheer

De regionale samenwerking in wachtlijstbeheer tussen Vitalis, Archipel, Oktober, Joriszorg, Sint Annaklooster, Anna, Valkenhof, Amaliazorg, de Zorgboog, Savant, Glorieux, Neos, SeniorenPunt en Efficy kreeg op 21 maart de officiële benoeming tot Koploper. De Koploper benoeming van Actie Leer Netwerk is een erkenning voor initiatieven die inspireren en een waardevolle bijdrage leveren aan actuele vraagstukken in zorg en welzijn.

Gezamenlijk vraag- en aanbodmodel

Ruim drie jaar geleden zochten partners uit de regio een antwoord op de vraag: hoe kunnen we kwetsbare ouderen zo snel mogelijk de juiste zorg bieden? Met het op maat ingerichte gezamenlijk wachtlijstbeheersysteem Efficy ontstond totaal overzicht in vraag en aanbod. Het leverde een aanzienlijke verbetering van het wachtlijstbeheer en een snellere op. Ook bereikten we een betere samenwerking tussen professionals in de keten.

Impact van de samenwerking

Pascale Bartels, directeur van SeniorenPunt en projectleider, benadrukt het belang van de samenwerking: "De urgentie om samen te werken was groot. De zorgorganisaties werkten allemaal met eigen overzichten, vaak in Excel. Behalve dat het inefficiënt is, hadden we geen totaaloverzicht en dat terwijl de wachtlijsten alleen maar groeiden.” Met real-time inzicht in beschikbare plekken en wachtende ouderen is op elk moment te zien wie op een zorgplek wacht en welke zorgaanbieder kamers beschikbaar heeft. Door slimme matching van zorgvragen en -aanbod kunnen mensen sneller naar de juiste plek verhuizen. Partners in de samenwerking voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk. Ongeacht bij welke organisatie de zorgvraag terechtkomt, de zorgorganisaties staan samen klaar voor de ouderen in de regio.

Inzicht in trends en ontwikkelingen

De Efficy managementinformatie biedt waardevolle inzichten in trends en ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de vraag, knelpunten rondom wachttijden of doorstroming, inzet van capaciteiten of bijvoorbeeld leegstand vanwege mutaties. Deze informatie zetten we in als input voor (regionaal) capaciteitsmanagement, beleidskeuzes of procesoptimalisatie.

Unieke samenwerking

Pascale Bartels: "De verregaande regionale samenwerking rondom wachtlijstbeheer en inzet van capaciteit blijkt echt uniek te zijn. De interesse van andere regio's toont aan dat onze aanpak waardevol is en potentie heeft om elders te worden toegepast." Door gezamenlijke inspanningen en innovatieve oplossingen blijft de regio zich inzetten om de gezamenlijke capaciteit zo goed mogelijk te benutten. Met als doel ouderen zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Lees meer over deze bijzondere samenwerking op https://bit.ly/3IPAmtA.