Gesloten deuren binnenkort verleden tijd bij verpleeghuis Amaliazorg

In 2025 wil Amaliazorg bij al haar locaties maximale verantwoorde veilige vrijheid voor bewoners met dementie realiseren. Dat betekent dat de gesloten deuren met codesloten dan verleden tijd zijn. Deze stap komt voort uit de visie van Amaliazorg om warme belevingsgerichte zorg te bieden voor alle bewoners. Leven in maximale vrijheid is daar een onderdeel van. Deze visie wordt extra ondersteund door de landelijke Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet schrijft voor om zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Amaliazorg is al twee jaar bezig met de programmalijn Verantwoorde Veilige Vrijheid. Dit vraagt om loslaten en omdenken. Amaliazorg heeft al diverse stappen gezet op weg naar open deuren. Dat betekent dat u op straat in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk bewoners van Amaliazorg tegen kunt komen die alleen op pad zijn.

 

Buiten zijn draagt bij aan leefgeluk

Bij Amaliazorg staat het leefgeluk van bewoners centraal. Iedere bewoner heeft een uniek en belevingsgericht zorg- en welzijnsplan. Hierin staat welke zorg een bewoner krijgt en welke activiteiten bijdragen aan het leefgeluk. Bij veel bewoners draagt in de buitenlucht zijn bij aan het leefgeluk. Vaak bieden onze grote kloostertuinen daarvoor voldoende ruimte. Voor een enkeling is het mogelijk en wenselijk om buiten onze locaties op pad te gaan. Voor iedere bewoner maken we daarin individuele keuzes. Maarten Heisen, Manager Zorg, Behandeling & Innovatie bij Amaliazorg, licht toe: ‘Het is voor alle betrokkenen even wennen. Dat merken wij bij medewerkers, familieleden en bij omwonenden. Bij de meeste bewoners is er geen sprake van wennen, zij genieten er juist van. Zij waren thuis ook gewend om in alle vrijheid naar buiten te kunnen gaan. Natuurlijk kijken wij samen met familie wat mogelijk is voor de bewoner. In sommige gevallen zetten we technologie in, zoals GPS-trackers, om de vrijheid voor deze bewoners ook veilig en verantwoord te maken.’

Dementievriendelijk

Amaliazorg is enthousiast over de stappen die nu genomen worden. ‘We beseffen dat het ook wat van omwonenden en andere inwoners van de gemeenten waar wij gevestigd zijn, vraagt. We hebben ervoor gekozen om bewoners, met hun toestemming, een badge te geven met de voornaam van de bewoner en het telefoonnummer van de locatie. Dit is een hulpmiddel dat vaak niet nodig is, maar mocht er een situatie zijn waarin het wel nodig is, dan weet u direct met wie u contact op kunt nemen’, legt Maarten Heisen uit.  

Tips en trainingen

U kunt in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk dus vaker een bewoner van Amaliazorg tegenkomen. Het is belangrijk en fijn dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Daar hebben we allemaal een rol in. Neem daarom eens een kijkje op de site www.samendementievriendelijk.nl die een initiatief is van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. Op deze site vindt u tips en korte trainingen die u helpen om dementie te herkennen én om iets te kunnen betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er zijn ook aparte tips voor horecamedewerkers en winkeliers te vinden. Deze raden we van harte aan, u doet de bewoners er een plezier mee. Zo hopen we dat iedereen een bijdrage levert aan een dementievriendelijke omgeving.