Heel Kempenhaeve beweegt!

Bewegen is voor iedereen goed en gezond! Door meer te bewegen, voelen we ons beter en gelukkiger. Maar veel ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen bewegen te weinig. Driekwart van de bewoners in verzorgingshuizen is inactief en in verpleeghuizen geldt dit zelfs voor 9 van de 10 bewoners. Hoe kunnen we dit veranderen bij Amaliazorg?

Om bewegen te stimuleren hebben Iris van Doormaal (19) en Anne Mattheeuwse (21) dit jaar stage gelopen op de locatie Kempenhaeve. Beide stagiaires zijn vierdejaars student van het ROC Tilburg Sport & Bewegen (richting bewegingsagogiek). Een van de redenen waarom ze voor een stage op Kempenhaeve hebben gekozen is de oma van Iris - zij woont op de afdeling Tuinzicht van Kempenhaeve.

Beweegboek
Vanuit school hebben Iris en Anne de opdracht gekregen om allebei een project te organiseren. Iris heeft ervoor gekozen om een familieavond te organiseren met als thema ‘Heel Kempenhaeve beweegt’. Anne heeft een beweegboek gemaakt. Anne vertelt enthousiast: “De familieavond stond in het teken van het beweegboek. In het boek worden laagdrempelige activiteiten uitgelegd om samen met de bewoners te doen. Dat kun je ook op de foto zien. Het beweegboek ligt inmiddels op iedere afdeling, samen met het materiaal wat hiervoor nodig is.” Iris vervolgt: “Om familie te betrekken bij het uitvoeren van de beweegactiviteiten is er op 23 maart een familieavond georganiseerd. Het doel van de avond was om familie te laten zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van sport en vooral bewegen. Op de familieavond zijn er spellen en oefeningen uit dit boek gedaan.”

Actief bewegen
Tijdens hun stage hebben Iris en Anne ook beweegactiviteiten op de huiskamers gegeven. Ook deden ze individuele activiteiten met de bewoners, zoals fietsen op de duofiets. Eén keer per week was er een grote beweegactiviteit. Iris en Anne hebben tijdens hun stage geprobeerd om zoveel mogelijk bewoners te bereiken. Actief bewegen is niet voor alle bewoners mogelijk, maar dat is maar in weinig gevallen zo.

Niet versloffen
Kirsten Verbeek (coördinator welzijn) was de stagebegeleider van Iris en Anne: “De stage van Iris en Anne heeft ons nog meer doen beseffen dat bewegen heel erg zinvol is, maar zeker ook heel leuk. Bewoners genieten ieder op hun eigen manier van het bewegen op hun eigen afdeling. Iris en Anne hebben ervoor gezorgd dat er een beweegbox op iedere afdeling staat, met het beweegboekje dat ze zelf ontwikkeld hebben. Zo is het makkelijk voor collega’s en familie om even tussendoor iets met beweging te gaan doen. Met de leraar van het ROC Tilburg zijn we aan het kijken of we voor de komende jaren ook weer stagiaires kunnen krijgen. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij nu Iris en Anne klaar zijn met hun stage hier, het niet laten versloffen. Ik wil Iris en Anne heel erg bedanken voor hun sportieve inzet van het afgelopen jaar. We gaan er verder mee aan de slag”.