Klooster Blijendaal in Oirschot krijgt in nabije toekomst andere bestemming

Op maandag 20 juli 2020 hebben het bestuur van de Karmel van de H. Jozef Oirschot en de directeur-bestuurder van Amaliazorg in Oirschot een overeenkomst getekend. Hierin staat dat de locatie Blijendaal rond 1 juli 2021 haar deuren sluit als woonzorglocatie. Voor de verblijvende zusters en bewoners wordt in overleg met hun naasten een andere passende woonmogelijkheid in Oirschot aangeboden. Dit kan mogelijk binnen de locatie Kempenhaeve van Amaliazorg zijn. De medewerkers bieden we een passende nieuwe werkplek aan.

Het was geen gemakkelijk besluit om te nemen voor zowel het bestuur van de Karmel als voor Amaliazorg. De jarenlange samenwerking in het prachtige gebouw is vanuit beide kanten als ontzettend positief ervaren. Vanwege de afname van het aantal zusters, het relatief kleine aantal zorgappartementen in het gebouw en de noodzaak tot renovatie van het gebouw om het om te vormen tot een modern woonzorgcentrum was dit ingrijpende besluit echter noodzakelijk. In het traject van besluitvorming hebben zorgvuldigheid en de belangen van de bewoners steeds op de voorgrond gestaan. Alle zusters, (eerste contactpersonen van) bewoners en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit. Uiteraard blijft Amaliazorg warme zorg bieden aan de zusters en bewoners.

De Karmel is op dit moment in overleg over de toekomstige bestemming van het gebouw. Dit kan ook in de toekomst een zorgbestemming worden waarin Amaliazorg mogelijk ook een rol krijgt.