Negen extra kamers op Catharinenberg

Vanwege de verhuizing van de laatste zusters van de Congregatie Zusters Franciscanessen naar Oirschot, was er in Catharinenberg de mogelijkheid voor uitbreiding van de locatie met negen plaatsen. De afgelopen maanden is er volop geklust en verbouwd om de afdeling klaar te maken voor bewoners. Vanaf half juni zijn de nieuwe kamers bewoond.

Amalia Thuis wordt De Molen
De negen nieuwe kamers bevinden zich boven de afdeling Amalia Thuis. Amalia Thuis is opgezet voor mensen met een lichte vorm van dementie die op basis van een persoonsgebonden budget de zorg afnemen. We merken echter dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Hierdoor hebben de bewoners, áls ze bij ons komen wonen, beduidend meer zorg nodig. We hebben er daarom voor gekozen om de nieuwe afdeling samen te voegen met Amalia Thuis. Hierdoor ontstaat er een nieuwe afdeling binnen Catharinenberg: De Molen. De nieuwe afdeling is voor iedereen met een psychogeriatrische zorgvraag ofwel dementie (zorgprofiel 5 of 7). De zorg wordt niet langer afgenomen via een persoonsgebonden budget, maar bijvoorbeeld via zorg in natura. 

Faciliteiten
De zestien bewoners hebben een eigen kamer en badkamer, twee gezamenlijke huiskamers, een groot terras en een patio. De beide verdiepingen staan via een dementievriendelijke lift in verbinding met elkaar. De lift wordt door een sensor geactiveerd en brengt de bewoner vanzelf naar de andere verdieping. In september volgt een feestelijke opening van de nieuwe afdeling.