Nieuwe zorgalarmering

In 2023 zijn alle locaties van Amaliazorg voorzien van nieuwe zorgalarmering. Dit is een flinke stap vooruit qua mogelijkheden voor nu én in de toekomst. Zorg- en huiskamermedewerkers werken voortaan met een speciale zorgsmartphone en de bewonerskamers zijn (of worden) voorzien van slimme sensoren die in het plafond zijn ingebouwd. De sensoren kunnen beweging detecteren. Bij bijzonderheden kunnen ze alarmeren. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner valt, volgt er automatisch een melding. Begin maart is bij Van Haarenstaete de nieuwe zorgalarmering in gebruik genomen.

Hoe werkt het?

De sensoren hebben twee weken nodig om het gedrag van de bewoner te leren herkennen voordat het optimaal werkt. Wel werkt het systeem met basismeldingen die altijd aan staan en bij elke bewoner werken. Zo staat het valalarm standaard aan. De sensoren nemen geen beelden op. De instellingen van de gewenste meldingen worden volgens de reeds bestaande afspraken in het zorgplan ingesteld in het nieuwe systeem. Een mogelijke instelling is dat er een alarm komt als een bewoner de kamer verlaat of als de bewoner om hulp gebaart. Als één van deze situaties zich voordoet, dan ontvangt de medewerker een melding op de speciale zorgsmartphone die bij het nieuwe systeem hoort. Een melding kan worden ondersteund met live beeld. Ook is het systeem voorzien van een dashboard waarop medewerkers eenvoudig kunnen zien of alles juist is ingesteld. 

Belangrijke voordelen

Een van de positieve ervaringen met het nieuwe systeem is dat bewoners die ‘s nachts wakker werden als de nachtdienst even kwam kijken, nu heerlijk doorslapen. Als bij een bewoner een melding is ingesteld dat het alarm afgaat als hij of zij de kamer verlaat, dan krijgt de nachtdienst een melding als dit gebeurt. Bewoners hebben hierdoor meer privacy en het systeem werkt dag en nacht. Het verbetert de veiligheid en helpt ongewenste situaties te voorkomen, zoals een val die pas te laat opgemerkt wordt. De nieuwe zorgalarmering biedt mogelijkheden om de veilige vrijheid van bewoners te vergroten door leefcirkels in te stellen waarbinnen bewoners zich kunnen bewegen. Dit kan voor de ene bewoner tot in de tuin reiken en voor de andere bewoner bijvoorbeeld in het dorp. Het instellen van de leefcirkels is een uitbreiding die in de toekomst ingezet kan worden. 

Planning uitrol

De volgende locatie waar de nieuwe zorgalarmering uitgerold wordt, is Hof van Bluyssen. Daarna volgen Catharinenberg en Kempenhaeve. Blijendaal volgt  als laatste. Amaliazorg is landelijk de eerste organisatie die dit zorgsysteem in combinatie met de zorgsmartphones in gebruik heeft genomen.

 

Foto: Het eerste toestel van de nieuwe zorgalarmering wordt door Han Sengers van HPS uitgereikt aan EVV Daniëlle Coppens van Amaliazorg van Haarenstaete