Opening dierenboerderij ‘De Boerdonck’ eerste stap in samenwerking tussen Amaliazorg en ORO

Begin dit jaar hebben ORO en Amaliazorg een intentieverklaring ondertekend waarin staat dat beide organisaties samen gaan werken op de locatie Hof van Bluyssen. Op donderdag 11 november is de eerste stap in de samenwerking gezet door dierenboerderij ‘De Boerdonck’ te openen. De naam van de dierenboerderij werd onthuld door zuster Tonny namens de missiezusters Franciscanessen en locatiehoofd Mariska Slegers van Amaliazorg Hof van Bluyssen. De dieren worden verzorgd door de cliënten van ORO. Zij houden ook de tuin in de omgeving van de dierenboerderij bij.

In het gebouw waarin Hof van Bluyssen is gehuisvest wonen ook Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua. Voor hen is de cirkel rond nu de eerste stap in de samenwerking met ORO gezet is. De missiezusters zijn de medegrondleggers van ORO. De R staat namelijk voor Rijtven. De zusters kochten in 1963 een bosperceel waarop het Rijtven gevestigd werd. In de jaren ‘80 zorgden de Zusters dat er buitenhuizen kwamen, zoals ORO in Asten nu nog altijd de woonvoorziening Kesselcamp heeft. De naam van de dierenboerderij verwijst naar de plaatsnaam Boerdonk waar de missiezusters hun oorsprong hebben liggen. Boerdonck is ook de naam die ORO gebruikt voor hun werkpost bij Hof van Bluyssen. ORO zorgt voor de kippen, het konijntje en de tuin rondom het schuurtje.

Appelboom en aardbeienplantjes

Om de samenwerking tussen ORO en Amalia te bekrachtigen werd er een appelboom geplant door Michelle van ORO en Mariska. Alle aanwezigen mochten een aardbeienplantje poten, zodat we in de zomer samen de vruchten kunnen plukken van dit mooie initiatief. Locatiehoofd Mariska Slegers van Amaliazorg Hof van Bluyssen is ontzettend blij met deze stap: “Dit is een mooie start van de belevenistuin die we voor ogen hebben. Het wordt een tuin die bewoners, familie en deelnemers van de dagactiviteiten een heuse buitenbeleving geeft met groente, bloemen en natuurlijk de dierenboerderij die vandaag geopend is.” In de dierenboerderij zijn kleine dieren zoals kippen en een konijn te vinden. Voor bewoners is het een prachtige belevenis om naar de dieren te kunnen kijken, ze te aaien, ze eventueel te verzorgen en om te genieten van de eieren. Cliënten van ORO en vrijwilligers verzorgen het onderhoud. Bewoners en deelnemers van de dagactiviteiten kunnen een steentje bijdragen. De bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers gaan hier veel plezier aan beleven. Mariska besluit: “We zijn ook heel blij dat de samenwerking met ORO nu echt gestart is. Het is fijn om te zien dat de cliënten van ORO zo enthousiast zijn over hun nieuwe werkplek.” 

Foto's Rob Fritsen, Siris