Televisieprogrammering die bewoners met dementie helpt

Sinds kort is bij Amaliazorg Catharinenberg de STV in gebruik genomen. Dit is een 24-uurs tv-kanaal, ontwikkeld in samenwerking met sociaal geriater Anneke van der Plaats, dat een speciaal muziek- en beeldprogramma bevat voor mensen met dementie. Het programma-aanbod houdt rekening met de verantwoorde en stimulerende prikkels op het juiste moment en helpt mensen met dementie op een verantwoorde, zinvolle manier de dag door.

Het STV muziek- en beeldprogramma heeft verschillende thema’s waaronder:

 • rustige beelden bij het opstaan
 • nostalgische filmpjes over het leven van vroeger
 • beelden van het koningshuis
 • beelden van de natuur om ons heen
 • herkenbare muziek
 • vrolijk TV amusement van vroeger (in het tempo van toen)
 • snoezelbeelden voor de middagrust
 • aantrekkelijk aanbod om mee te zingen
 • bewegen
 • rustige avondafsluiting
 • nachtrust bevorderende programmering
 • speciaal programma voor de zondagochtend


Gespecialiseerd medewerker welzijn Iris Kaashoek vertelt over de meerwaarde van dit methodisch materiaal. ‘’We merken dat de STV erg goed aansluit op de belevingswereld van mensen met dementie. Doordat het zo’n breed aanbod is aan passende programma’s kunnen we aansluiten op de individuele behoeften van de bewoners. Op sommige afdelingen is er vanuit bewoners meer animo voor bewegen. Dan wordt er na het ontbijt door een groepje bewogen met Olga Commandeur."

Dwaalgedrag

"Bij onrust, verveling of dwaalgedrag, dan kunnen we een programma aanbieden wat op de persoon is afgestemd om de aandacht te verleggen. Zo wordt er bijvoorbeeld een programma aangeboden met rustgevende, kalmerende beelden van honden. Dit kan de aandacht trekken van een bewoner met dwaalgedrag, wat ertoe leidt dat de aandacht van de bewoner wordt verlegd naar het beeld en we het dwaalgedrag op dat moment kunnen doorbreken. De bewoner ervaart hierdoor meer rust en mogelijk valgevaar kunnen we terugdringen."

Structuur in het dagritme

Ook merken we dat de STV helpend kan zijn bij het aanbieden van structuur in het dagritme. Zo is er beeldmateriaal beschikbaar wat past bij dagelijkse handelingen zoals eten en drinken. Is een bewoner wat verder in zijn of haar dementieproces en heeft hij/zij non-verbaal spiegelen nodig om de context beter te begrijpen, dan kunnen we de STV hiervoor inzetten. Via beeldsymboliek kan de bewoner dan beter begrijpen wat er van hem of haar 'verwacht' wordt, waardoor we gevoelens van falen en confrontatie met onvermogen kunnen terugdringen. Het aanbod is dus heel gevarieerd, van reminiscentie tot muziek en bewegen en wij ervaren de STV echt als een meerwaarde.’’