Tijdlijn 15 jaar Amaliazorg

Dit jaar bestaat de naam Amaliazorg vijftien jaar. Speciaal voor die gelegenheid zijn we in het verleden gedoken om wat mooi feitjes over de vijftienjarige geschiedenis van Amaliazorg op te duiken. De gebouwen hebben een rijke historie, maar we kunnen alvast verklappen; er is vooral in de beginjaren bij Amaliazorg heel wat gebeurd. Een greep uit de gebeurtenissen vind je hieronder.

2007

 • Amaliazorg is sinds januari 2007 de nieuwe naam van de zorgorganisatie, welke is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Kloosterverzorgingshuizen Amalia van Solms en Stichting Kloosterverzorgingshuis van de Missiezusters Franciscanessen. Amaliazorg is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van religieuze instituten. Voor de naam Amaliazorg is gekozen, omdat het verwijst naar de naam van een van de kloosterverzorgingshuizen. De naam is afgeleid van Amalia van Solms, de gemalin van prins Frederik Hendrik. Amalia wordt gezien als één van de meest invloedrijke vrouwen van de 17e eeuw. Zij is de stammoeder van de meeste vorstenhuizen van Europa die nu nog aan de macht zijn. De naam Amalia is ook de stam waaruit Amaliazorg ontstaan is. Daarnaast stond Amalia bekend om haar gastvrijheid en om haar duidelijke visie voor de toekomst. Aan deze waarden hecht Amaliazorg ook veel waarde. De naam is natuurlijk makkelijk te onthouden, omdat de kroonprinses dezelfde naam draagt. Een naam met historie en vol ambitie. 
 • Bouw- en renovatieplannen zijn aan de orde van de dag. In Mariaheide en Oisterwijk zijn de vergunningen voor de bouw rond, in Asten en Oirschot (locatie Kempenhaeve, toen nog klooster Nazareth genoemd) wordt al volop gebouwd en verbouwd. Eind 2007 worden de nieuwbouwvleugel, de verbouwde bovenverdieping en de tuinvleugel in Asten opgeleverd.
 • In afwachting van de bouw in Oisterwijk worden er bij de hoofdingang van archeologische opgravingen gedaan. Er worden vuurstenen gevonden waaruit blijkt dat er al in de Steentijd mensen vertoefden in het gebied. Uit de IJzertijd zijn diverse fragmenten aardewerk gevonden en twee kuilen vastgesteld. Uit latere tijd zijn er diverse bewoningssporen en vondsten aangetroffen zoals paalkuilen, kuilen, greppels, drie boomstam-waterputten en een waterput. Uit nog latere tijd worden restanten van een kloostergracht gevonden. Al deze vondsten bewaart de gemeente Oisterwijk in een kluis.
 • In Asten is nog een grote verandering. De eerste niet-religieuzen kunnen er komen wonen.
 • Het plan AmaliaZORGT wordt uitgerold. Dit voorziet in een aantal stappen waarmee Amaliazorg de status van verpleeghuisorganisatie kan behalen. De wens om aanbieder van verpleeghuiszorg op vier locaties te zijn, krijgt steeds meer vorm en wordt steeds duidelijker erkend en aanvaard. In het plan was belevingsgerichte zorg toen al een sleutelwoord. 

2008

 • Ook in Mariaheide en Oisterwijk starten de bouwactiviteiten. In Mariaheide wordt er grondig verbouwd en komt er een nieuwe vleugel bij, ook in Oisterwijk komt er een nieuwe vleugel. 
 • Amaliazorg krijgt voor alle locaties een toelating als zelfstandig aanbieder van verpleeghuiszorg. In Asten en Oirschot wordt hier direct na de toelating mee gestart.
 • De samenwerking met onze behandelpartner Novicare start. Zij zorgen voor de inzet van behandelaren zoals de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de fysiotherapeut.
 • Amaliazorg krijgt een nieuw logo wat samenwerken, flexibiliteit en warmte uitstraalt: De kruisjes en streepjes staan voor belevingsgericht werken. Niemand is hetzelfde en ook al onze bewoners, collega’s en vrijwilligers zijn uniek. Ook onze ontstaansgeschiedenis is terug te zien: verschillende figuren worden uiteindelijk één figuur. Amaliazorgis ontstaan uit een samenwerkingsverband van religieuze instituten en is nu één organisatie.
 • Na een prijsvraag onder alle inwoners van Mariaheide komt de naam Van Haarenstaete uit de bus als winnaar voor het nieuwe gebouw.

2009

 • Dit jaar staat in het teken van  personeel werven en de komst van veel nieuwe collega’s. Dankzij de opening van twee nieuwe wooneenheden in Asten, starten daar een flink aantal nieuwe medewerkers in dezelfde maand. Ook Van Haarenstaete wordt geopend en daar starten ook veel nieuwe medewerkers. In 2021 hebben we dit gemerkt, want toen waren er heel veel 12,5 jarige jubilea om te vieren. 
 • Catharinenberg wordt officieel in gebruik genomen door Amaliazorg.
 • Er is nog een opening. In Oirschot blijft Klooster Nazareth de naam van het klooster, maar de verpleeghuiszorg start officieel in het gebouw. Tegelijkertijd wordt de nieuwe naam onthuld van de verpleeghuislocatie: Kempenhaeve. In dit jaar worden ook de eerste niet-religieuzen in Kempenhaeve opgenomen.

2010

 • Het restaurant van Kempenhaeve wordt geopend.
 • De dagbesteding bij Catharinenberg start.

2012

 • Blijendaal biedt verpleeghuiszorg, ook andere religieuzen zijn welkom.
 • Het restaurant van Catharinenberg wordt verbouwd en het restaurant bij Hof van Bluyssen wordt geopend.

2013

 • De dagbesteding bij Hof van Bluyssen start.
 • Bij Blijendaal komen de eerste bewoners van buitenaf te wonen.

2014

 • Het beleidsplan voor de jaren 2015 – 2018 wordt gepresenteerd. In de missie staat belevingsgerichte zorg nog steeds centraal.
 • Huiskamers en gangen zijn anders ingericht en bij activiteiten is er plaats voor alledaagse zaken. De belevingsgerichte zorg wordt uitgerold naar de huiskamers.

2015

 • De vide van Hof van Bluyssen wordt opengesteld en wordt een verbindingsplein voor drie afdelingen.
 • Vanwege veranderde landelijke regelgeving moeten lage ZZP-indicaties worden afgebouwd. Deze zijn te duur. Deze verzorgingshuisplaatsen moeten in de komende 3 tot 4 jaar omgevormd worden tot particuliere seniorenhuisvesting (scheiden wonen en zorg waarbij de huur zelf wordt betaald en de zorg wettelijk wordt vergoed).

2016

 • Hee Gaode Mee?! wordt opgevoerd. Dit is een theatervoorstelling voor en door medewerkers van Amaliazorg.
 • Familienet wordt in gebruik genomen om familie een beeld te geven van activiteiten van hun naaste.
 • Stichting Vrienden van Hof van Bluyssen wordt opgericht.

2017

 • De term ‘onbegrepen gedrag’ valt voor het eerst. Een werkgroep gaat aan de slag om medewerkers hier beter in te scholen en te ondersteunen.

2018

 • Verhuizing laatste vijf zusters vanuit Catharinenberg naar het Moederhuis Nazareth in Oirschot.
 • Dankzij extra gelden van de overheid konden we 35 nieuwe huiskamermedewerkers werven.

2019

 • In Oisterwijk stopt Amaliazorg  met het leveren van thuiszorg voor de bewoners van de omliggende appartementen. Dit betekent dat Amaliazorg vanaf nu helemaal geen thuiszorg meer levert. 
 • Uitbreiding aantal plaatsen bij Catharinenberg door de woonruimte van de vertrokken zusters om te bouwen tot appartementen.

2020

 • Het papieren zorgdossier verdwijnt en we gaan aan de slag met een elektronisch cliëntendossier.
 • Amaliazorg hoort bij de top 10 van beste gewaardeerde verpleeghuizen van Nederland volgens ZorgkaartNederland (waardering door naasten van bewoners). 

2021

 • Amaliazorg wordt eigenaar van het pand klooster Blijendaal. 
 • Opening dierenboerderij ‘De Boerdonck’ bij Hof van Bluyssen. 
 • Start dagactiviteiten Kempenhaeve.
 • Amaliazorg hoort wederom bij de top 10 van best gewaardeerde verpleeghuizen van Nederland volgens ZorgkaartNederland.