Een warm welkom voor iedereen; we hebben geen bezoekregeling meer

De afgelopen weken konden we stap voor stap meer bezoek toelaten. De minister heeft vorige week aangekondigd dat verpleeghuizen die coronavrij zijn weer open kunnen. In overleg met de leden van de cliëntenraad hebben we besloten dat er geen bezoekregeling meer is. Dit gaat in vanaf vrijdag 3 juli 2020.

We blijven de RIVM-richtlijnen hanteren:

 • U bent welkom wanneer u geen corona-gerelateerde verschijnselen hebt
 • U kunt komen op als er geen coronabesmetting op de afdeling is. In geval van een coronabesmetting bellen wij de eerste contactpersonen van de woongroep / afdeling. De andere eerste contactpersonen van die locatie ontvangen een mail of brief. Op onze webpagina (www.amaliazorg.nl/corona)vindt u altijd actuele informatie over coronabesmettingen. U kunt ook de afdeling bellen voor actuele informatie.
 • 1,5 meter is de norm. In alle gevallen waarbij dat niet lukt, willen we u vragen om een mondkapje te dragen. Deze zijn op locatie beschikbaar bij de ingang.  

Het opheffen van de bezoekregeling betekent dat

 • U geen bezoekafspraak meer in hoeft te plannen. Wel vragen wij iedere bezoeker om zich te registreren op de lijst die bij de ingang van de locatie ligt
 • Bij uw bezoek desinfecteert u uw handen, doet eventueel een mondkapje op en loopt naar de kamer van uw naaste. Daar drukt u op de rode knop om uw komst kenbaar te maken. Het kan even duren voordat de bewoner komt, omdat we niet vooraf op de hoogte zijn van uw komst
 • U bepaalt zelf de bezoekduur. We willen u vragen om de eet- en rusttijden te respecteren. De medewerkers kunnen u informeren over deze tijden.
 • Bezoek aan het restaurant van Amaliazorg, terras, winkel of huis van een familielid mogelijk is
 • U uw naaste in de auto mee kunt nemen
 • Huiskamers, tuinen en balkons van de afdeling nog niet gebruikt kunnen worden voor bezoek, omdat de 1,5 meter afstand daar niet makkelijk te bewaren is als er bezoek komt
 • Wij adviseren u om uw bezoek zoveel als mogelijk in de buitenlucht te laten plaatsvinden om drukte te voorkomen en omdat het risico op besmetting buiten kleiner is
 • De bezoekmogelijkheden op afstand (buurthuisje, babbelbox, kletstent etc.) blijven nog even bestaan. Hiervoor maakt u nog wel een online afspraak via www.amaliazorg.nl/bezoek
 • Activiteiten met meerdere bewoners weer mogelijk zijn. We kijken echter hoe we de activiteiten met de vrijwilligers weer gaan opstarten. We hebben de afgelopen periode veel geleerd over het belang van rust en regelmaat voor bewoners. Deze inzichten willen we graag gebruiken om opnieuw naar de activiteiten en groepssamenstellingen te kijken. Mocht u daar ideeën over hebben dan horen wij het graag.

In alle gevallen geldt de norm van 1,5 meter afstand zoals hierboven beschreven. Dus ook bij een wandeling, bij huisbezoek en in de auto, mocht dit niet lukken dan zet u een mondkapje op.

Tenslotte

Het is fijn dat er geen bezoekbeperkingen meer zijn. Het coronavirus is op dit moment niet meer binnen onze locaties, maar er is nog steeds geen vaccin. Ook in Nederland doen zich nog altijd besmettingen voor. Wanneer we allemaal verantwoord met de situatie omgaan, dan kunnen we het risico op besmetting zoveel als mogelijk beperken. Wij vertrouwen erop dat iedereen daarin de eigen verantwoordelijkheid neemt. Laten we elkaar daar ook attent op houden. Graag wijzen we u ook op de  RIVM- richtlijnen die zijn opgesteld en die wij volgen waarin beschreven staat wanneer zorgmedewerkers wel of niet mogen werken. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u deze nalezen (https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid).

FAQ