We presenteren het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2026

Een gezonde organisatie kijkt vooruit naar de toekomst, want de wereld staat niet stil. Het is belangrijk om in te blijven spelen op komende ontwikkelingen. Daarnaast zitten we vol ambities. Dat is voelbaar en merkbaar in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Om het plan op papier te krijgen hebben we diverse toekomstcafés georganiseerd waar medewerkers, vrijwilligers, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht vorig jaar hun bijdrage aan hebben geleverd. Daarnaast is het concept voorgelegd aan enkele stakeholders. Het resultaat is een prachtig, werkbaar en kernachtig document waarmee we als Amaliazorg samen de toekomst kleur gaan geven.

Directeur - Bestuurder Han Hendrikse is enthousiast over het plan: "Trots, dat is het woord wat mijn gevoel over het meerjarenbeleidsplan van Amaliazorg voor de periode 2022 – 2026 het beste beschrijft. Zo trots, dat ik het plan graag met u wil delen. Het plan geeft vorm en inhoud aan de strategische koers van Amaliazorg. Het ontstaan ervan was een kleurrijk proces waarin we tot een mooi kleurenpalet zijn gekomen."

Om ons er continu aan te herinneren dat het kleurenpalet van het meerjarenbeleidsplan de basis vormt voor al onze toekomstige plannen, heeft het op verschillende plekken op onze locaties een opvallende plek gekregen op een schildersezel of ze krijgen dat binnenkort. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

» Lees het Meerjarenbeleidsplan Amaliazorg 2022 - 2026 online