Organisatie

Amaliazorg is een sfeervolle zorginstelling met aandacht voor de cliënt. Wij bieden woon-, welzijns- en zorgdiensten aan ouderen vanuit vijf moderne woonzorgcentra in Noord-Brabant. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De monumentale panden van waaruit wij onze diensten bieden, dragen bij aan het bijzondere karakter van onze organisatie. Dit karakter laat zich het beste omschrijven als een warm welkom voor iedereen.

U kunt bij ons terecht als u een zorgvraag heeft. De aard van deze zorgvraag kan uiteenlopend zijn: het kan betekenen dat u bij ons komt wonen, maar u kunt ook thuis gebruik maken van onze diensten.

Voor wie?
Het zorg- en dienstenaanbod van Amaliazorg is erop gericht om met name ouderen en personen met een psychogeriatrische zorgvraag (dementie) de nodige ondersteuning te bieden om hen zoveel mogelijk het eigen leven te laten leiden dat zij gewend zijn. Amaliazorg is er ook voor personen die, wonend in een van de aanleuncomplexen, ondersteuning zoeken om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Amaliazorg wordt gevormd door de woonzorgcentra Kempenhaeve in Oirschot, Catharinenberg in Oisterwijk, het Hof van Bluyssen in Asten, Van Haarenstaete in Mariaheide en Blijendaal in Oirschot. Klik op Locaties om meer informatie te krijgen over de betreffende locatie.

Amaliazorg heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een kleinschalige, ingetogen en traditionele zorgaanbieder voor voornamelijk zusters, naar een moderne en hooggekwalificeerde zorgorganisatie met ruim 450 deskundige medewerkers en 170 enthousiaste vrijwilligers die dagelijks diensten verlenen aan enkele honderden cliënten.

Hieruit is een bijzonder karakter voortgekomen dat zich het beste laat omschrijven als een warm welkom voor iedereen. De vijf woonzorgcentra van Amaliazorg zijn zodanig uitgerust dat voorzien kan worden in de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënten. Hoewel alle woonzorgcentra voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen en dezelfde basisdiensten bieden, heeft elke locatie een eigen sfeer en aanvullend zorg- en dienstenpakket.

Missie & visie

Missie
Amaliazorg biedt zorg, welzijn en wonen op locatie met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners te optimaliseren. De focus ligt op het bieden van goede zorg aan mensen met een psychogeriatrische (dementie) zorgvraag binnen de groepen voor het belevingsgericht groepswonen. Wij willen op dit gebied lokaal de meest gewilde aanbieder en werkgever zijn.

Visie
Onze bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners. Hiervoor werken we belevingsgericht. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek en afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Hierdoor kunnen bewoners optimaal belevingsgericht wonen en leven. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en vrijwilligers die deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk welzijn voor de bewoner in een omgeving die vertrouwen en veiligheid biedt.

Organisatiestructuur

Platte, krachtige structuur met korte lijnen
Amaliazorg streeft er naar om de lijnen in de organisatie kort te houden, de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en te zorgen voor zoveel mogelijk medewerkers in de directe dienstverlening.

 

Historie

Amaliazorg is sinds januari 2007 de nieuwe naam van de zorgorganisatie, welke is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Kloosterverzorgingshuizen Amalia van Solms en Stichting Kloosterverzorgingshuis van de Missiezusters Franciscanessen. Amaliazorg is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van religieuze instituten.

Tarieven en prijzen

Wij vinden transparantie over betalingen, vergoedingen en tarieven belangrijk. Via deze website vindt u deze informatie. Wij streven ernaar u zo compleet mogelijk te informeren.