Amaliazorg, klein en sfeervol

Amaliazorg is een fijnschalige, sfeervolle zorgorganisatie met vijf moderne woonzorgcentra in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. We zijn gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie. Bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners door belevingsgericht te werken. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden.

Amaliazorg wordt gevormd door de woonzorgcentra Kempenhaeve in Oirschot, Catharinenberg in Oisterwijk, Hof van Bluyssen in Asten, Van Haarenstaete in Mariaheide en Blijendaal in Oirschot. Stuk voor stuk mooie monumentale panden met prachtige tuinen. De vijf woonzorgcentra van Amaliazorg zijn zo uitgerust dat we aan de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners kunnen beantwoorden. Hoewel alle woonzorgcentra voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen en dezelfde basisdiensten bieden, heeft elke locatie ook een eigen sfeer en aanvullend zorg- en dienstenpakket.

Amaliazorg heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een kleinschalige, ingetogen en traditionele zorgaanbieder voor voornamelijk zusters, naar een moderne en hooggekwalificeerde zorgorganisatie met ruim 450 deskundige medewerkers en ruim 200 enthousiaste vrijwilligers die dagelijks diensten verlenen aan enkele honderden bewoners.

Voor wie?

Het zorg- en dienstenaanbod van Amaliazorg is erop gericht om met name ouderen en personen met dementie (een psychogeriatrische zorgvraag) de nodige ondersteuning te bieden om hen zoveel mogelijk het eigen leven te laten leiden dat zij gewend zijn. U kunt bij ons terecht als u een dergelijke zorgvraag hebt. Dit kan betekenen dat u bij ons komt wonen of dat een of meerdere dagdelen per week deelneemt aan de dagverzorging.

Missie & visie

Missie
Amaliazorg biedt zorg, welzijn en wonen op locatie met als doel de levenskwaliteit en het welbevinden van bewoners te optimaliseren. De focus ligt op het bieden van goede zorg aan mensen met een psychogeriatrische (dementie) zorgvraag binnen de groepen voor het belevingsgericht groepswonen. Wij willen op dit gebied lokaal de meest gewilde aanbieder en werkgever zijn.

Visie
Onze bewoners hebben vaak veel in moeten leveren, toch zijn wij er als Amaliazorg van overtuigd dat een waardevolle dag voor elke bewoner mogelijk is. Dit doen we door samen kleur te geven aan het leven van de bewoners. Hiervoor werken we belevingsgericht. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek en afgestemd is op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften. Elke dag kijken we hoe dit het beste ingevuld kan worden. Hierdoor kunnen bewoners optimaal belevingsgericht wonen en leven. Dit doen we samen met naasten, medewerkers en vrijwilligers die deze belevingsgerichte passie delen. Met als doel een zo groot mogelijk welzijn voor de bewoner in een omgeving die vertrouwen en veiligheid biedt.

Organisatiestructuur

Amaliazorg wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Toezicht op de bestuurder en de besturing van de organisatie wordt gehouden door de leden van de Raad van Toezicht. Elke locatie heeft een locatiehoofd. Dit betekent dat alle medewerkers van die locatie met vragen bij hem of haar terecht kunnen.

Historie

Amaliazorg is in januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Kloosterverzorgingshuizen Amalia van Solms en Stichting Kloosterverzorgingshuis van de Missiezusters Franciscanessen. 

Samen leven kleur geven

Dat is waar we bij Amaliazorg elke dag mee bezig zijn. Maar hoe doe je dat? Dat kan al met een klein gebaar waardoor je een glimlach op het gezicht van een bewoner tovert of waardoor je een bewoner ziet genieten. Het heeft te maken met warme aandacht, zinvolle bezigheden, thuis voelen, jezelf kunnen zijn, erkenning krijgen en van betekenis zijn. Daar willen we om bekend staan.

Ga op zoek naar wat of wie het leven van een bewoner kleur geeft. We willen ook jouw werk kleur geven. Laat ons weten wat jouw werk kleur geeft en bespreek dit ook met je collega's. Want jouw werkgeluk vertaalt zich door in het welzijn van de bewoners.

Amaliazorg samen leven kleur geven