Zorgdossier en activiteiten bekijken

Amaliazorg vindt het belangrijk dat er contact is tussen bewoners, familie en zorgmedewerkers. Daarvoor gebruiken wij twee verschillende hulpmiddelen, namelijk CarenZorgt en Familienet. Wij leggen u hieronder uit wat beide hulpmiddelen te bieden hebben.

CarenZorgt

Met CarenZorgt krijgen u en eventueel uw naaste(n) online inzicht in de agenda, de dagelijkse zorgrapportages en uw zorgleefplan. Daarnaast kunnen u en uw naaste(n) berichten versturen naar de zorgmedewerkers. Een bewoner krijgt een persoonlijke zorgpagina. Via CarenZorgt kunt u:

  • de dagelijkse zorgrapportages inzien
  • uw zorgplan inzien. Zo heeft u altijd de actuele informatie bij de hand en ook uw naasten die u toegang geeft kunnen zien hoe het met u gaat.
  • contact onderhouden met het zorgteam.
  • gebruik maken van een overzichtelijke agenda om afspraken te noteren.

Zo kunnen we elkaar op de hoogte houden en belangrijke zaken niet vergeten. Carenzorgt is beschikbaar voor alle bewoners van Amaliazorg. Via uw computer of tablet kunnen u en uw naaste(n) gratis gebruik maken van de beveiligde website www.carenzorgt.nl.

CarenZorgt aanvragen

U ontvangt bij opname van ons cliëntenservicebureau een brief met daarin de code van Caren Zorgt. Wilt u gebruik maken van Caren dan gaat u naar de website van Caren Zorgt en activeert u deze code. U gaat hiervoor naar www.carenzorgt.nl en kiest voor account aanmaken. Vervolgens voert u de in inlogcode uit de brief in. U kunt dit zelf doen of uw code geven aan een familielid of kennis. Pas dan wordt CarenZorgt geactiveerd. Als u niets doet wordt CarenZorgt niet geactiveerd en wordt er geen informatie gedeeld. U (of de beheerder van uw zorgpagina) kan familie en/of andere betrokkenen uitnodigen voor Caren. Ook zij kunnen dan meekijken in uw dossier. Per uitnodiging kan bepaald worden of iemand toegang krijgt tot basis- of ook dossiergegevens.

Hoe werkt CarenZorgt?

Bekijk het filmpje voor een snelle uitleg of open de handleiding om stap voor stap te lezen wat de mogelijkheden zijn. Heeft u een vraag? Kijk dan of u het antwoord kunt vinden bij de veel gestelde vragen.

Tips voor een goed berichtenverkeer

  •  Via de berichtenfunctie kunt u een vraag stellen of ons informatie geven. Voor dringende zaken vragen wij u om persoonlijk contact op te nemen. Ook wanneer u van gedachte wil wisselen over bijvoorbeeld een handelswijze of zienswijze van een medewerker, of wanneer u een klacht heeft dan vragen wij u hiervoor niet Caren Zorgt te gebruiken maar hierover persoonlijk in gesprek te gaan. Een klacht kunt u ook bespreken met het locatiehoofd of de vertrouwenspersoon.
  • Bij opname is één eerste contactpersoon / vertegenwoordiger afgesproken. Dit is de persoon die de code ontvangen heeft om Caren Zorgt te activeren. Voor een duidelijke communicatie vragen wij om alle communicatie met medewerkers via deze eerste contactpersoon te laten verlopen.

Meer informatie of vragen?

  • Heeft u inhoudelijke vragen over CarenZorgt of over hoe het werkt? Stel ze via info@carenzorgt.nl
  • Wilt u gebruik maken van CarenZorgt? Neem dan contact op met uw EVV.

Familienet

Alle locaties van Amaliazorg maken gebruik van Familienet. Zo is familie goed op de hoogte van belangrijke en mooie momenten in het dagelijks leven van hun naaste. Familienet gebruiken wij om foto's en filmpjes van activiteiten te delen en om algemene nieuwsberichten te plaatsen. Zo bent u op de hoogte van de activiteiten die er op de afdeling / in het huis plaatsvinden. Familienet is niet bedoeld om medische informatie te delen. Familienet is besloten. Elke bewoner heeft een eigen pagina. Meerdere familieleden kunnen zich daarop aanmelden. Alleen medewerkers en familieleden die toegang hebben, kunnen de inhoud zien. Familienet zorgt voor extra contactmomenten tussen medewerkers van de afdeling en de familie van de bewoner. Familieleden krijgen een beter beeld van wat er gebeurt op de afdeling. Bij de verhuizing naar Amaliazorg wordt met u besproken of u gebruik wilt maken van Familienet. Wilt u later alsnog gebruikmaken van Familienet, dan kunt u dat laten weten aan uw EVV.

Bekijk het filmpje met uitleg over Familienet.