Behandelaren

U kunt tijdens uw verblijf bij Amaliazorg diverse behandelaren tegenkomen. Bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en / of een tandarts. Alle behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. Zij komen u niet ongevraagd lastigvallen, maar zijn beschikbaar zodra dat voor u nodig is. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van uw leven goed ondersteunen. Deze zorg is vergoed binnen uw verblijf. Maar welke expertise hebbende behandelaren en wanneer worden zij ingezet? Dat leest u hieronder.

Waar u zij leest kunt u ook hij lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij voor zij gekozen. 

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg die u bij ons krijgt. Zij is een arts die een extra opleiding gevolgd heeft voor de zorg voor ouderen die een complexe hulpvraag hebben. Zij kijkt niet alleen naar de ziekte, maar naar uw totale leven en gaat uit van de mogelijkheden. In de behandeling schenkt zij naast het lichamelijk functioneren ook aandacht aan het maatschappelijk, dagelijks en psychisch functioneren. De specialist ouderengeneeskunde stelt samen met u en/of uw wettelijke vertegenwoordiger het behandelplan op dat gericht is op het bijstaan van u in uw leven, wonen en welzijn. Afhankelijk van uw behandelplan worden bijvoorbeeld de psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut ingeschakeld. Woont u in het verzorgingshuis? Dan houdt u gewoon uw eigen huisarts.

Verpleegkundig specialist

Bij Amaliazorg is op een aantal locaties de verpleegkundig specialist het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun contactpersonen en niet de specialist ouderengeneeskunde. Een verpleegkundig specialist is een zeer ervaren verpleegkundige met een masteropleiding. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. De verpleegkundige behandeling bestaat bijvoorbeeld uit aandacht voor preventie, leefstijl, ondersteuning en coaching van bewoners. Hierbij kijkt de verpleegkundig specialist niet alleen naar medische vraagstukken, maar naar alle problemen die de bewoner ervaart. De behandeling van de verpleegkundig specialist is, in samenspraak met de bewoner en eerste contactpersoon, gericht op de kwaliteit van leven. Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig naast specialist ouderengeneeskunde en mogen op grond van de wet (Wet Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) voorbehouden handelingen uitvoeren zoals het voorschrijven van medicijnen. De verpleegkundig specialist kan zich specialiseren binnen zijn / haar vakgebied. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist op dat betreffende medische stuk dezelfde kwaliteit als een arts. In de tabel hieronder kunt u de bevoegdheden van een verpleegkundig specialist zien:

  Verpleegkundig specialist Specialist ouderengeneeskunde
Deskundig
Zelfstandig bevoegd
Laagdrempelig  
Recepten uitschrijven
Verpleegkundige behandelingen  
Medische behandelingen
Regiebehandelaar
Gericht op kwaliteit van leven
Routinematige medische handelingen
Niet-routinematige medische handelingen  

 Bron: V&VN

Psycholoog

Als u in een van onze woongroepen in het verpleeghuis woont, dan kan de psycholoog betrokken zijn bij de ondersteuning van u en uw familie. Deze ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van gesprekken en / of neuropsychologisch onderzoek.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut behandelt en / of begeleidt bewoners die bewegingsproblemen ondervinden. Zij heeft een adviserende rol naar de verzorging, familie en vrijwilligers op het gebied van dagelijkse activiteiten, actief blijven ondanks beperkingen, preventie van doorligwonden, transfers, houding en valpreventie.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Er wordt bijvoorbeeld met u gekeken naar het uitvoeren van dagelijks terugkerende handelingen, zoals lichamelijke verzorging, aankleden, eten en drinken. De ergotherapeut geeft eventueel advies over aanpassingen of manieren die het voor u vergemakkelijken om zelfstandigheid te behouden. Ook geeft de ergotherapeut advies over zithouding, aanpassingen en gebruik van hulpmiddelen, zoals een rolstoel. Zij begeleidt u en adviseert de verzorging, familie en vrijwilligers.

Diëtist

De diëtist is deskundig op het gebied van voeding. Zij geeft op verzoek van de specialist ouderengeneeskunde individuele voedingsadviezen.

Logopedist

De logopedist heeft zich gespecialiseerd in preventie, onderzoek, behandeling en begeleiding van problemen met communicatieprocessen, veroorzaakt door stem-, spraak-, gehoor-, slik- of taalstoornissen. Op verzoek van de specialist ouderengeneeskunde adviseert zij verzorgenden, vrijwilligers en familie welke communicatiemogelijkheden effectief zijn richting een bewoner in bepaalde situaties.

Tandarts

Amaliazorg heeft op alle locaties een tandarts beschikbaar waar u gebruik van kunt maken. Vraag uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende om de mogelijkheden. Woont u in het verzorgingshuis? Dan kunt u gebruik blijven maken van uw eigen tandarts.

Wie staan er voor u klaar?

Bij uw verblijf bij Amaliazorg komt u diverse medewerkers tegen. Stuk voor stuk hebben ze hart voor hun werk. Dat geldt voor de huiskamermedewerker, de helpende en de specialistisch medewerker welzijn en voor alle collega’s met andere functies. Welke functies zijn er allemaal en wat houden ze in? 

Een warm welkom

Alle informatie die u nodig hebt bij uw verhuizing naar Amaliazorg staat op deze pagina verzameld:

  • Bespaarservice eigen bijdrage
  • De verhuizing doorgeven bij de gemeente
  • Wie is de wettelijk vertegenwoordiger
  • En andere informatie