Wie staan er voor u klaar?

Bij een bezoek aan Amaliazorg komt u diverse medewerkers tegen. Stuk voor stuk hebben ze hart voor hun werk. Dat geldt voor de huiskamermedewerker, de helpende en de specialistisch medewerker welzijn en voor alle collega’s met andere functies. Welke functies zijn er allemaal en wat houden ze in? Dat leggen we hieronder uit.

Waar u zij leest kunt u ook hij lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij voor zij gekozen. 

Huiskamermedewerker 

Zij biedt ondersteuning aan bewoners bij alledaagse bezigheden. Zij begeleidt bewoners bij het vormgeven van een voor hen zinvolle dagbesteding. Ook verzorgt zij de maaltijd- en de drankvoorziening van de bewoners.

Helpende

Zij biedt huishoudelijke en lichamelijke hulp en verzorging aan bewoners. Zo helpt zij bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, tanden poetsen, haren kammen of bij het eten. De helpende stimuleert bewoners om -voor zover mogelijk- deze taken zelf uit te voeren.

Helpende +

Verricht alle taken van een helpende, maar mag onder begeleiding ook medicijnen uitgeven.

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG)

Zorgt voor het sociaal welbevinden, biedt belevingsgerichte zorg en voert zelfstandig zorgtaken uit, afgestemd op de behoefte van de bewoner. Zij is bevoegd om eenvoudige verpleegtechnische handelingen (bijvoorbeeld een stoma verzorgen) uit te voeren en om medicijnen uit te geven. Zij kan ook uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende zijn.

Verpleegkundige 

Verleent verpleegkundige zorgverlening en geeft psychosociale begeleiding aan bewoners. Adviseert en coacht verzorgenden om de kwaliteit van de zorg te versterken. Verricht complexe verpleegkundige handelingen (bijvoorbeeld aanleggen van een infuus) en mag medicijnen uitgeven. Zij herkent ziektebeelden en veranderingen in de gezondheidstoestand en handelt daarnaar. Zij kan ook uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende zijn.

Leerlingen (BBL) / stagiaires

Zij komen bij ons het vak leren.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

Deze Verzorgende IG of Verpleegkundige coördineert de zorgverlening van een aantal bewoners. Zij stelt het zorgleefplan op en zorgt ervoor dat alle zorg die de bewoner krijgt op elkaar is afgestemd en houdt de continuïteit van de zorg in de gaten. Hierbij staan de wensen van de bewoner centraal. Zij is het eerste aanspreekpunt van familie.

Locatiehoofd

Zij zorgt voor de coördinatie, uitvoering en kwaliteit van de zorgverlening voor de bewoners van de woongroepen binnen een locatie. Ook geeft zij leiding aan zorgmedewerkers binnen een locatie.

Gespecialiseerd medewerker welzijn 

Heeft een coördinerende rol bij de organisatie van welzijnsactiviteiten. Hij of zij zoekt in samenspraak met de bewoner, de mantelzorger en de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende naar een goede invulling van de dag. Daartoe zijn er, afhankelijk van de zorgvraag en indicatie van de bewoner, individuele- en groepsactiviteiten, die kunnen liggen op het gebied van dagbesteding, recreatie, zelfzorg en sociale contacten. Er is ook een gespecialiseerd medewerker geestelijk welzijn in huis waar bewoners terecht kunnen met levensvragen. Ook organiseert zij (herdenkings)bijeenkomsten.

Coach onbegrepen gedrag

De coach onbegrepen gedrag geeft praktische ondersteuning aan medewerkers die vragen hebben over bewoners met dementie die onbegrepen gedag vertonen. Bij onbegrepen gedrag kunt u denken aan agressie, claimgedrag, angsten, roepgedrag, dwaalgedrag, onrust, seksuele ongeremdheid. De coach onbegrepen gedrag wordt ingeschakeld door de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende of Verpleegkundige (EVV) van een bewoner. 

Kwaliteitsverpleegkundige

Elke locatie heeft een kwaliteitsverpleegkundige. Zij is verantwoordelijk voor het blijvend bevorderen van de kwaliteit van zorg binnen Amaliazorg. Zij neemt collega’s al coachend mee in een veilige, cliëntgerichte zorg en eigen regie. Ze is ook een vraagbaak voor collega’s en werkt deels mee in de zorg.

Aandachtsvelders

Een aandachtsvelder is een medewerker van het zorgteam die alles weet en organiseert rondom een onderwerp zoals mondzorg, ergo of het Elektronisch Cliëntdossier. De aandachtsvelder houdt de kennis over dit onderwerp actueel, informeert collega's over de stand van zaken van het aandachtsgebied en coacht collega's over eventuele nieuwe werkwijzen.

Behandelaren

U kunt tijdens uw verblijf bij Amaliazorg diverse behandelaren tegenkomen. Bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en / of een tandarts. Welke expertise hebbende behandelaren en wanneer worden zij ingezet? 

Een warm welkom

Alle informatie die u nodig hebt bij uw verhuizing naar Amaliazorg staat op deze pagina verzameld:

  • Bespaarservice eigen bijdrage
  • De verhuizing doorgeven bij de gemeente
  • Wie is de wettelijk vertegenwoordiger
  • En andere informatie