2023 in vogelvlucht

Het jaar 2023 ligt alweer (bijna) achter ons. We zetten een aantal mijlpalen in vogelvlucht op een rijtje:

  • In 2026 willen we verantwoorde veilige vrijheid op elke locatie. Dit is de weg naar open deuren. Elke locatie is hiermee aan de slag gegaan, bijvoorbeeld door proefdagen met open deuren of familieavonden. Volgend jaar gaan we hier verdere stappen in zetten.
  • Nieuwe Virtual Reality-beleving: het verdwaalde ik. Na de Virtual Reality (VR)-bril beleving over de fase van dementie ‘Het bedreigde ik’ is er door Into D’Mentia een nieuwe VR-beleving ontwikkeld waarin de fase van ‘Het verdwaalde ik’ centraal staat.
  • Bij Catharinenberg en Hof van Bluyssen hebben we voor bewoners snoezelruimtes kunnen realiseren dankzij een financiële bijdrage van FNO Klein Geluk. Deze inloopsnoezelruimtes zijn met name bedoeld voor bewoners met vergevorderde dementie. Zij kunnen vaak zeer beperkt deelnemen aan gezamenlijke activiteiten op de woongroep. Contact maken wordt steeds moeilijker, maar zij reageren vaak wel goed op prikkeling van bepaalde zintuigen. Dit activeren van de zintuigen wordt snoezelen genoemd. Ook voor andere bewoners is deze ruimte geschikt en deze kan ook door bewoners met familie gebruikt worden als activiteit.
  • Zusters Kamel Arnhem verhuizen naar Oirschot. Zuster Lucia van Steensel ocd namens de Karmel van de Heilige Familie in Arnhem en directeur-bestuurder Han Hendrikse hebben namens Amaliawonen een intentieverklaring getekend. Hierin staat dat de zusters uit Arnhem in de loop van de tweede helft van 2024 hun intrek nemen in het kloostergedeelte van Blijendaal aan de Nieuwstraat in Oirschot.
  • We kregen in 2023 maar liefst 116 waarderingen op ZorgkaartNederlandmet een gemiddelde van 9,4. We zjn hier enorm trots op. In maart 2023 wordt bekend of Amalizorg bij de top van best gewaardeerde verpleeghuizen in Nederland hoort.
  • We hebben de Multidisciplinaire overleggen vervangen door leefgelukgesprekken. Dit betekent dat de medische zorg niet meer centraal staat, maar het leefgeluk van de bewoner. We werken nu een jaar op deze manier en hebben dit onlangs geëvalueerd. Er is grote tevredenheid onder naasten, medewerkers en de medische behandeldienst.
  • Het vitaliteitsprogramma Amalia Vitalia dat eind 2022 is gelanceerd. Inmiddels hebben ruim 35% van de medewerkers hier gebruik van gemaakt. Medewerkers kunnen een keer per jaar kiezen uit een ruim aanbod van vitaliteitsdiensten.