Welzijnsactiviteiten

Bij Amaliazorg is nadrukkelijk aandacht voor het welzijn van bewoners. Daar hoort een fijne dagbesteding bij. We geven samen kleur aan het leven van de bewoners. Dit doen we door met onze activiteiten en benadering aan te sluiten op de bewoners en zijn/haar behoeftes. De activiteiten zijn onder te verdelen in:

Huiskameractiviteiten

Onze huiskamermedewerkers zorgen voor sfeer en gezelligheid in de huiskamer en bieden activiteiten aan om de huiselijkheid te benadrukken. Er worden welzijnsuren ingezet om individuele aandacht aan de bewoner te kunnen schenken, maar ook om groepsactiviteiten uit te voeren, om bewoners te stimuleren om te helpen bij maaltijdvoorbereiding, huishoudelijke werkjes, iets bakken voor het weekend etc. Hierbij maken we gebruik van het welzijnsplan, waar onze medewerkers alle benodigde informatie kunnen vinden welke activiteiten en benadering het beste aansluit bij de bewoner om zo meer leefgeluk te creëren. De jaarlijkse thema’s worden meegenomen in het activiteitenaanbod. Er worden maandelijks bloemstukjes gemaakt om de huiskamer aan te kleden.

Individuele activiteiten

We mogen van de diensten van veel vrijwilligers gebruik maken. Dat geeft ons de mogelijkheid om via vaste afspraken activiteiten voor bewoners in te plannen. Ook bij deze activiteiten bieden vrijwilligers activiteiten aan die aansluiten bij het persoonlijke welzijnsplan van de desbetreffende bewoner. Deze activiteiten variëren van een wekelijkse ronde met de duofiets, een wandeling, een spel spelen, herinneringen ophalen, een handmassage, kaarten, een activiteit met speciale materialen, bezoek Heilige Mis, voorlezen enzovoorts.

Vaste groepsactiviteiten

Er zijn vaste activiteiten waar bewoners aan kunnen deelnemen zoals reminiscentie (herinneringen ophalen), bewegen op muziek, koersbal, zintuiglijke activering en zingen op de vide. Elke maand is er een liederentafel, regelmatig komen er peuters op bezoek voor een activiteit met de bewoners.

Activiteiten voor bewoners van het verzorgingshuis

  • Groepsactiviteiten: op woensdag- en op vrijdagmiddag is het mogelijk om bij een groepsactiviteit aan te sluiten. In een aparte ruimte bieden we activiteiten aan die in overleg met de bewoners worden gepland. Dit kan koersbal, bingo, muziek, geheugen activiteiten, creatief, spel enz. zijn. Via affiches wordt het programma maandelijks aan de bewoners bekend gemaakt.
  • Individuele activiteiten: Ook voor de bewoners van het verzorgingshuis zetten we vrijwilligers in om 1-op-1 activiteiten uit te voeren zoals fietsen met de duofiets, wandelen, spelactiviteiten etc.
  • Vaste groepsactiviteiten: Er wordt wekelijks gerikt en gebiljart met een aantal bewoners.

Optredens/ Muziekactiviteiten

Gemiddeld 1 à 2 keer per maand nodigen we artiesten uit om voor een gezellige, ontspannen middag te zorgen. Dit kunnen muzikanten zijn zoals een koor, fanfare, violist, zanger(es), maar ook een Mimakker (clown voor mensen met dementie), verhalenverteller etc. Afhankelijk van het programma wordt dit in de huiskamer of in één van de grotere ruimtes gepland. Zowel bewoners van het verpleeghuis als het verzorgingshuis kunnen hieraan deelnemen. 

Geestelijk welzijn

We hebben ook oog voor het geestelijk welzijn van de bewoners. Meerdere keren per jaar organiseren we sfeervieringen rondom Pasen, Maria maand (mei) en advent / kerst. Er is dagelijks een Heilige mis / viering in de kapel waar bewoners aan deel kunnen nemen.