Welzijnsactiviteiten

Bij Amaliazorg is nadrukkelijk aandacht voor het welzijn van bewoners, gasten van de dagverzorging en natuurlijk ook voor thuiswonende ouderen. Daar hoort een fijne dagbesteding bij. De activiteiten zijn onder te verdelen in:

Activiteiten voor bewoners van het verpleeghuis

Voor bewoners van het verpleeghuis bieden wij zowel clubactiviteiten als individuele activiteiten. De bewoner staat hierbij centraal. Wij kijken altijd naar het individu en de interesses van de bewoner.

Clubactiviteiten
Deze worden opgezet op basis van wensen van bewoners. Momenteel biedt Hof van Bluyssen in het clubhuis: Denksport / Bewegen op muziek / Groenclub-mannenclub / Wandelclub / Creaclub / Muziekclub / Kinderclub. De clubs zijn kleinschalig van opzet. Een groep van maximaal 8 bewoners neemt deel aan de clubactiviteit. De voornaamste uitgangspunten zijn de interesse en de mogelijkheden van de deelnemers.

Individuele activiteiten

  • Ontspanning vinden de bewoners van de verschillende woonhuizen in het handen- en voetenuurtje
  • Vier dagen per week zijn er in de verschillende huiskamers kleinschalige activiteiten
  • Regelmatig vinden in de verschillende huiskamers belevingsgerichte kleinschalige optredens plaats waar voor elke bewoner aandacht is
  • Vrijwilligers komen op bezoek voor een praatje, wandeling, of een bezoekje aan ons restaurant met een bewoner
  • Vrijwilligers bezoeken de bewoners met een herinneringskoffer. Aan de hand van voorwerpen, muziek en foto's worden herinneringen opgehaald

Bewoners verzorgingshuis

In het restaurant van Hof van Bluyssen wordt twee keer per maand een activiteit georganiseerd. Een optreden van een koor en orkest, een muzikale middag of liederentafel, filmmiddag of activiteit. Bewoners en hun familie kunnen deze middagen bezoeken.

  • Iedere week organiseren wij een gezellige bingomiddag.
  • In de activiteitenruimte is Amaliazorg actief voor de bewoners van het verzorgingshuis.
  • Iedere bijeenkomst komen tal van activiteiten aan bod. Dit kan variëren van lekker koken, een quiz of samen creatief bezig zijn.
  • In het restaurant kunnen de bewoners op maandag, donderdag en vrijdag samen spellen spelen.

Ook wijk- en buurtbewoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan alle optredens en thema-activiteiten.

Thuiswonende ouderen

Wijkbewoners zijn van harte welkom in Hof van Bluyssen. In het restaurant van Hof van Bluyssen wordt twee keer per maand een activiteit georganiseerd. Een optreden van een koor en orkest, een muzikale middag of liederentafel, filmmiddag of activiteit. Vier keer per jaar organiseren wij een grote bingo. Alle optredens en thema-activiteiten die plaats vinden in het restaurant kunnen buurtbewoners en belangstellenden ook bijwonen.