Verpleeghuis

Bij Hof van Bluyssen kunnen ouderen met dementie terecht als thuis wonen niet meer gaat. Belevingsgericht groepswonen in het verpleeghuis is hierbij het uitgangspunt. Dit betekent wonen, zoveel mogelijk zoals u dat thuis gewend bent in een huiselijke omgeving in het dorpshart van Asten. Hof van Bluyssen heeft vier wooneenheden belevingsgericht groepswonen voor bewoners met dementie. Zij wonen in het prachtige klooster en kunnen gebruik maken van de prachtige tuin waardoor het gebouw omgeven is. De tuin is voor een groot deel toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers. U kunt hier heerlijk wandelen of lekker buiten zitten.

Belevingsgericht groepswonen

Bij belevingsgericht groepswonen creëren we een vervangende thuissituatie voor bewoners. Herkenbare aspecten van het wonen, zaken die herkenbaar zijn voor bewoners en passen bij hun levenswijze komen terug in het dagelijks leven in het verpleeghuis. Daarnaast houdt een vast team medewerkers zoveel mogelijk rekening met de individuele leefwijze en wensen van bewoners.

Het dagelijkse leven op de woongroep speelt zich in hoofdzaak af in de gezamenlijke huiskamer. Daar wordt samen gegeten, koffie en thee gedronken, etc.  Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer met badkamer. De kamers hebben een (inbouw-)kast, zijn gestoffeerd en standaard voorzien van een hoog-/laagbed. Bewoners en hun naasten richten de slaapkamer naar eigen smaak en met eigen meubels in. Dit geeft mogelijk herkenning en daarmee een gevoel van thuis en veiligheid. Voor de herkenbaarheid is het belangrijk dat er, naast meubels, ook persoonlijke spullen van de bewoner op de kamer staan zoals foto’s, schilderijen, klok, hobbyspullen, beddensprei, boeken, enzovoorts.

Herkenbaarheid

Mensen met dementie hebben veelal behoefte aan structuur en een betrouwbare woonomgeving. Zo worden gevoelens van angst en onveiligheid zo veel mogelijk beperkt. En er wordt zo lang mogelijk een beroep gedaan op die aspecten die voor bewoners nog herkenbaar zijn. Centraal hierbij staat een veilige woonomgeving waar mensen zich thuis voelen. Kernbegrippen hierbij zijn: huiselijkheid, herkenbaarheid, veiligheid en ruimte voor dagelijkse gewoonten, patronen en rituelen. Herkenbare prikkels zoals de geur van verse koffie, activiteiten als boodschappen doen, wasgoed vouwen, groenten schoonmaken, televisie kijken en de krant (voor)lezen, maken hier deel van uit.

Op Hof van Bluyssen wordt dagelijks op de huiskamers de dagelijkse maaltijd bereid. Zowel de geuren als de handelingen zijn erg herkenbaar voor de bewoners. En al kunnen zij zelf bijvoorbeeld niet meer een cake bakken, een gesprek hierover heeft net zoveel meerwaarde. Niet de handeling is belangrijk, maar vooral de ervaring en beleving van de betreffende handeling.

Belevingsgerichte zorg

Iedereen is uniek. Daarom is onze dienstverlening belevingsgericht. Dit betekent dat wij naar het individu kijken en daar wonen, zorg en welzijn op aanpassen. Wij verdiepen ons daarom in de sociale achtergrond, levensgeschiedenis, levensstijl en interesses van elke bewoner. De wijze waarop belevingsgericht groepswonen bij Hof van Bluyssen vorm krijgt, wordt mede bepaald door de bewoners die er op dat moment wonen.

Vragen?

Als thuis wonen niet meer gaat, dan vinden wij het belangrijk dat bewoners met dementie een veilige woonomgeving krijgen waar zij zich thuis voelen. Om bij Hof van Bluyssen te kunnen wonen hebben bewoners een zorgprofiel nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om precies te zijn een zorgprofiel VV 5 of 7. Het cliëntservicebureau van Amaliazorg kan u hierbij eventueel helpen. Zij kunnen ook uw andere vragen beantwoorden en een rondleiding inplannen.

Team verzorging en welzijn

Elke wooneenheid heeft een vast team van medewerkers, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en medewerkers huiskamer. De vaste teammedewerkers dragen geen uniformen, omdat dit niet past binnen de visie van belevingsgericht groepswonen. Zij zijn herkenbaar aan een badge met daarop hun naam.

Vrienden van Hof van Bluyssen

Vrienden van Hof van Bluyssen

De stichting Vrienden van Hof van Bluyssen wil het woon- en leefklimaat van de bewoners van locatie Hof van Bluyssen verbeteren. Het doel is om extra voorzieningen in de vorm van projecten en activiteiten te realiseren die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere zorgbudgetten. Voor 15 euro per jaar bent u al Vriend en helpt u mee om mooie extra's voor de bewoners van Hof van Bluyssen te realiseren.