Vrienden van Hof van Bluyssen

Iedere dag de beste zorg leveren. Daar zetten de medewerkers van Hof van Bluyssen zich met hart en ziel voor in. Helaas is er minder geld voor het leveren van leuke extra's voor bewoners, terwijl welzijn enorm belangrijk is en bijdraagt aan levensvreugde en menselijk geluk. Daarom is de Stichting Vrienden van Hof van Bluyssen opgericht. 

Deze stichting wil het woon- en leefklimaat van de bewoners van locatie Hof van Bluyssen verbeteren. Het doel is om extra voorzieningen in de vorm van projecten en activiteiten te realiseren die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere zorgbudgetten. De stichting wil daarvoor fondsen, donaties, giften, legaten of anderszins financiële middelen verwerven. Voor 15 euro per jaar bent u al Vriend en helpt u mee om mooie extra's voor de bewoners van Hof van Bluyssen te realiseren. Een grotere gift is natuurlijk ook welkom en wordt goed besteed.

Welke extra's hebben we gerealiseerd

Door de bijdragen van Vrienden hebben we al enkele extra's kunnen realiseren, zoals:

U kunt zich voorstellen dat deze extra's veel plezier bezorgen bij de bewoners. Graag willen wij nog andere wensen van de bewoners vervullen.

Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Voor 15 euro per jaar bent u al vriend. U kunt vriend worden door het formulier op deze pagina in te vullen. Ook kleinere of grotere bijdragen zijn welkom. U kunt deze overmaken op onze bankrekening (zie hieronder) of contact met ons opnemen. Wij garanderen dat uw bijdrage volledig besteed wordt aan het goede doel. Via een digitale nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte over onze activiteiten. Lees ook ons jaardocument over 2022

Uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn

De stichting Vrienden van Hof van Bluyssen heeft van de Belastingdienst de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status gekregen. Dat betekent dat giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Wilt u meer weten over de fiscale aftrekbaarheid van uw gift, dan kunt u op de site van de Belastingdienst kijken. Het is mogelijk om een volledig aftrekbare periodieke gift voor vijf jaar te doen. Neem voor meer informatie daarover contact met ons op.

Helpen als bedrijf

Ook als bedrijf kunt u ons helpen om méér mogelijk te maken voor bewoners van Hof van Bluyssen. Laat ook uw maatschappelijke betrokkenheid zien en steun de stichting Vrienden van Hof van Bluyssen als bedrijfsvriend. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Henk van Moorsel (voorzitter), Jo Lindelauf (secretaris) en Jan Smeets (penningmeester). De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding. Alle financiële bijdragen worden volledig besteed aan de doelstelling van de stichting.

 

 

Stichting Vrienden van Hof van Bluyssen

Wilhelminastraat 29
5721 KG Asten
telefoonnummer 0493 328 444
e-mail vriendenhofvanbluyssen@outlook.com
RSIN nummer 856594933
Bankrekeningnummer NL05RABO0311662420

Ik word vriend

Ja, ik word Vriend van Hof van Bluyssen. Ik maak graag iets extra’s mogelijk voor de bewoners.

Velden met zijn verplicht

Met het verzenden van dit formulier geef ik de stichting Vrienden van Hof van Bluyssen toestemming om per jaar € 15,- af te schrijven van mijn bankrekening, omdat ik donateur ben en geef ik de bank toestemming om dit bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven ten behoeve van de Vrienden van Hof van Bluyssen.

U gaat ons persoonsgegevens verstrekken. Hoe we hier mee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring