Rol van de mantelzorg en familie

Mantelzorgers en familie vervullen een belangrijke rol binnen de kleinschalige woonvormen van Amaliazorg. Ze worden beschouwd als medezorgverleners.

Dit betekent dat mantelzorgers en verzorgenden de zorg voor de cliënt als hun gezamenlijke taak beschouwen. Samenwerking en goede communicatie is hierbij van groot belang. Familie neemt een belangrijke plaats in binnen de kleinschalige woonvormen. Familie is de hele dag welkom en kan een handje helpen bij bijvoorbeeld het huishouden, activiteiten, boodschappen doen, eten, etc.

Opname in een zorgcentrum is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Het betekent een grote verandering in het leven van de cliënt en familieleden. U zult daarom ongetwijfeld vragen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

Een vraag voor de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Amaliazorg behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Zij worden vaak vertegenwoordigd door familieleden of andere vertegenwoordigers. Zo wordt het belang van de bewoners ook vanuit uw oogpunt gehoord en meegenomen in geval van belangrijke wijzigingen. Bij een aantal belangrijke wijzigingen heeft de cliëntenraad zelfs instemmingsrecht. Hebt u een vraag voor de cliëntenraad of wilt u meer weten over de samenstelling?

Vrienden van Hof van Bluyssen

Vrienden van Hof van Bluyssen

De stichting Vrienden van Hof van Bluyssen wil het woon- en leefklimaat van de bewoners van locatie Hof van Bluyssen verbeteren. Het doel is om extra voorzieningen in de vorm van projecten en activiteiten te realiseren die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere zorgbudgetten. Voor 15 euro per jaar bent u al Vriend en helpt u mee om mooie extra's voor de bewoners van Hof van Bluyssen te realiseren.